Bothnia Business Heritage

Bottniska viken har genom historien fungerat som en avgörande kanal ut i världen, vilket betyder att det maritima och industriella kulturarvet och även dagens näringsliv i området idag är mycket rikt. Tyvärr ges kulturarven ingen betydande synlighet och här ligger en outnyttjad potential. Näringslivet skulle gynnas av en starkare anknytning till kulturarven, som kan ge mervärde och trovärdighet i marknadsföring, varumärkesbygge och utveckling. Ett samarbete kring det här temat mellan finska och svenska partners innebär att kulturarven och näringslivet stärks, vilket skapar positiv synlighet för hela området.

Projektet vill lyfta och synliggöra Bottniska viken och dess kulturarv och stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Det här görs genom lanseringen av Bothnia Business Heritage Network, ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring, med syftet att närma sig dagens näringsliv.

Under projektets gång undersöks vilka behov och önskemål företag har relaterade till det egna kulturarvet. Broar skapas mellan kulturarvsaktörer och företag, vilket gynnar båda parter, eftersom det stärker kulturarvsaktörers verksamhet, medan företag blir medvetna om sina egna rötter. En workshopsprocess utvecklas där kulturarvsaktörer lär sig att skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Efter projektet består Bothnia Business Heritage Network, samt en guide av samarbetsmodeller för företag och kulturarvsaktörer.

Informationsmöte 19/4

Welcome to an information meeting about the network for cultural heritage actors: Bothnia Business Heritage Network!
During the meeting, you will learn more about the purpose of the network and about the advantages of being a part of it.

Place: Zoom
Language: English
Time: 2023-04-19, 5 PM-6 PM, Swedish time

If you want to join please fill out this form:

 

Om projektet

Projekttid

2023-01-01 till 2025-08-31

 

Partners 

Centria-ammattikorkeakoulu (lead partner)

Yrkeshögskolan Novia

KulturÖsterbotten

Västernorrlands Museum

Skellefteå Museum

Luleå Tekniska Universitet

 

Finansiärer

Interreg Aurora

Lapin Liitto

Region Västernorrland

Region Norrbotten

Skellefteå kommun

 

Kontakt

För frågor kring projektet kontakta Kajsa Hartig, Avdelningschef, Västernorrlands museum, kajsa.hartig@vnmuseum.se