Pågående projekt

Västernorrlands Museum: Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar

Västernorrlands Museum: Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt. Insatserna syftar till att främja utvecklingen av kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar med inriktning mot kulturarv. Projektet syftar också till att utveckla länsmuseets roll som plats och kompetenscentrum för samverkan inom området. Projektet vill bidra till att skapa ett innovativt, hållbart och kreativt näringsliv som gör Västernorrland till en än mer attraktiv plats för människor att besöka, verka och leva i.

Läs mer >>


Smart kulturarvsturism i Höga kusten

Projekt Smart kulturarvsturism i Höga Kusten syftar till att knyta samman kulturarvsberättelser och upplevelser, delvis med digital teknik och med fokus på fysiska besöksmål. För att koppla samman projektet med länsmuseets basutställningar fokuserar vi under 2023 på historiska händelser perioden 1050 till 1680-talet.

Smart kulturarvsturism i Höga Kusten >>


Bothnia Business Heritage

Projektet vill lyfta och synliggöra Bottniska viken och dess kulturarv och stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Det här görs genom lanseringen av Bothnia Business Heritage Network, ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring, med syftet att närma sig dagens näringsliv.

Läs mer >>


Utveckling av torgmiljön på Murberget friluftsmuseum

Murberget friluftsmuseum är ett uppskattat kulturarvsbesöksmål i Västernorrland. Drygt 70 kulturhistoriska byggnader med norrländsk bakgrund förvaltas och tillgängliggörs här i syftet att bevara men också i syftet att förmedla kunskap om kulturhistoria och traditionellt hantverk.  

För att göra friluftsmuseet mer attraktivt och levande ska torgmiljön vid Murberget friluftsmuseum utvecklas. Syftet är att skapa en innovativ mötesplats för företag och föreningar med kulturarvet i centrum, men också att skapa ett mer levande besöksmål för alla besökare.

Läs mer >>


Genomförda projekt