en röd timrad stuga med tegeltak och ett fönster med många spröjs

1721 eldhärjades norrlandskusten och så även Härnösand av ryssarna. Det sägs att den lilla enkelstugan ”Rysstugan” skonades branden för att ryssarna använde stugan som kokhus. Det visade sig dock när man gjorde en dendrokronologisk undersökning av timret i byggnaden att timret fälldes under vintern 1720/21.

Även om stugan inte överlevde ryssbränningen så är den ändå en av stans äldsta byggnader då den torde vara uppförd strax efter branden.

Rysstugan flyttades till Murberget 1931 och innan dess stod den på Storgatan 60. Under mitten och slutet av 1800-talet låg den sist på gatan, dvs längst från centrum och stugan var den lägst taxerade gården i hela staden, under en period var den till och med inte taxerad alls.
När byggnaden först kom till museet var den placerad vid torget, granne med garveriet, där Faktors idag står. Den fick sin nuvarande placering i början av 1970-talet när Faktors förvärvades.

Den sista som bodde i stugan var en ensamstående kvinna som försörjde sig som strykerska, hon hette Eva Carolina Palmgren och hon hade i sin tur ärvt stugan efter sin mamma Brita Carolina Palmgren, som var änka efter sjömannen Isak Palmgren. Eva Carolina avled år 1919 och därefter ska stugan ha fungerat som förråd åt Landstormen som under en period var den äldre åldersklassen av värnpliktiga och som främst hade till uppgift att bevaka kuster och gränser.

Stugan är en låg enkelstuga med sadeltak täckt av enkupigt tegel. Väggarna är utvändigt klädda med en lockpanel som är målad med röd slamfärg. Fönsterbågarna är blyspröjsade och troligen tillkomna i samband med att byggnaden uppfördes på museet.

 


Syntolkning:

Bild 1 Rysstugans nuvarande placering i utkanten av stadsmiljön på friluftsmuseet. En röd stugan med vita knutar under ett tak av enkupigt tegel.

Bild 2 Rysstugan på originalplats på Storgatan. Fotot är taget av Viktor Lundgren men ej daterat.

Bild 3 Bilden är tagen när huset skulle plockas ner för flytten till Murberget. Huset är i dåligt skick eftersom det inte varit bebott på ca 10 år. Fotograf Lennart Björkqvist 1931.

Bild 4 Huset plockades ner och byggdes upp igen på Murberget. Foto Lennart Björkqvist 1931.

Bild 5 Rysstugan placerades först bredvid Garveriet vid torget. Bild av Viktor Lundgren.

Bild 6 Blommande ängsvädd framför Rysstugan.