Allmogevapen

I rustkammaren på nedre utställningsplanet, visas delar av museets stora vapensamling. Framför allt kan du se bössor och andra jaktvapen.

Sälbössa M24728

Läs mer om utställningen genom att klicka på länken nedan:
Föremålslista Allmogevapen