Fotografier: (568)

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Johan Thomé, Fole Heybroeck

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A24245

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Johan Thomé, Fole Heybroeck

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Mitt i Sverige ligger Ånge järnvägssamhälle. Här uppfördes åren 1957 - 1958 en kyrka vid Ljungans och Ångesjöns strand. Arkitekten Johan Thomé hade ritat kyrkan efter medeltida förebild. Församlingslokalerna är inrymda i byggnaden. Kyrkan är vitputsad och försedd med ett sadeltak, sakrestia i öster och vapenhus i väster. I långhusets bakre del finns en kyrksal inredd. Konstnären Fole Heybroeck har utfört den textila vävnaden som altartavla. En klockstapel i trä byggdes samtidigt med kyrkan. (Ur kyrkoregister på länsmuseet)

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Utsikt från Ånge kyrka

Titel: Utsikt från Ånge kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Utsikt från Ånge kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A24247

Titel: Utsikt från Ånge kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Kommentar från Hemsidan: Av svante wennberg 2006-02-13 08:44:47 Holmbacken i Ångebyn

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Klockstapel i Borgsjö

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Pål Persson, Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Klockstapel i Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A5796

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Pål Persson, Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Klockstapel från 1782 av Pål persson i Stugun

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Titel: Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S937_24

Titel: Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör från Borgsjö

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman, Haaken Gulleson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör från Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S780_23

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman, Haaken Gulleson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Skulpturen föreställer S:t Olof som är kyrkans skyddshelgon. Skulpturen är tillverkad av Haaken Gulleson och hans verkstad i början på 1500-talet. Gulleson har även signerad den genom att skriva in sitt namn på en bård i S:t Olofs dräkt.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Helgonskulptur från Borgsjö

Titel: Helgonskulptur från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Helgonskulptur från Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S780_25

Titel: Helgonskulptur från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör från Borgsjö

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör från Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S781_30

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Före detta Prästgården i Borgsjö

Titel: Före detta Prästgården i Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Före detta Prästgården i Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A22856

Titel: Före detta Prästgården i Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: F.d. prästgården numera värdshuset St Olof.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Sjö

Titel: Sjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Sjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S42_13

Titel: Sjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Kommentar från Hemsidan: Av Rune Palm 2004-12-23 13:43:23 Bergåsen och Borgsjö kyrka. Bilden tagen från Erikslund. Flottningen pågick fortfarande, moringarna vittnar om det.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Alby kyrka

Titel: Alby kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Alby kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S846_12

Titel: Alby kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Alby var på 1920-30-talen det dominerande samhället i Borgsjö församling och västra Medelpad. Begravningsplats fanns redan. En klockstapel, ritad av arkitekt Pelle Österlund, byggdes 1931. Föreningen " Myrorna" hade härtill skänkt en kyrkklocka. I Alby samhälle uppfördes ett gravkapell i sten som 1935 invigdes till kyrka. Arkitekten var pelle Österlund. Konstnären Olle Hjortzberg utförde altartavlan "Jesus och lärjungarna": Kyrkan har ett långhus med kor i väster, är putsad och försedd med ett brant och spåntäckt sadeltak. (Ur Länsmuseet Västernorrlands kyrkoregister)

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A23266

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A23270

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Stegporten byggd av Per Hagmansson

Titel: Stegporten byggd av Per Hagmansson

Fotograf: Per Hagmansson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Stegporten byggd av Per Hagmansson

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1937

Titel: Stegporten byggd av Per Hagmansson

Fotograf: Per Hagmansson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Stegporten byggd av Per Hagmansson 1806-1808.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Klockstapel i Borgsjö

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Henrik Cornell, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Klockstapel i Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1939

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Henrik Cornell, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Gravvård

Titel: Gravvård

Fotograf: Levi Johansson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Gravvård

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1954

Titel: Gravvård

Fotograf: Levi Johansson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Komminister Erik Carlesons gravvård å Borgsjö kyrkogård. Pastor C. var född 1769 och omkom vid eldsvåda i prästgården den 28/2-1844. Dessförinnan hade med kort mellanrum både ladugård och kvarn brunnit för prästen. Antagligen var det mordbrand alla gångerna. Prästen låg i tvis med finnar på Grundsjön om ett skogsområde, och det såg ut, som om han skulle vinna. Befolkningen trodde, att det finnarna trollat alla dessa olyckor på prästen, och därför och emedan C. var en lärd man har man tagit bitar av hans gravvård att användas till trollmedel. Namnplåten av mycket tjock mässing är illa skamfilad. De båda nedre hörnen är bortbrutna liksom två av femn fingertoppsliknande utsprång på plåtens överstycke. Som av fotot synes, har våldet varit så stort, att hela plåten deformerats. Då jag 1908 såg gravvården första gången, fanns nedre högra hörnet ännu kvar. Jag fäste mig särskilt vid den detaljen, eftersom den uppvisade fotstycket till en graverad pelare. Trollkarlar ha alltså senare varit framme. Text på mässingplåten: Pastorn och Comministern Erik Carleson född 1996 - död 1844 28/2. Hans Maka Merta Ulrika Pelt född 1780 - död 1826 26/4. Ps B. 347: 5,6,7. 2 Timoth. 4: 7,8.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör

Titel: Kyrkointeriör

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1943

Titel: Kyrkointeriör

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Ede-Nybodarna

Titel: Ede-Nybodarna

Fotograf: Bo Hellman, Stig Skerved, Lars Candell, Peter Lundkvist, Bengt Häger

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Ede-Nybodarna

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A26677

Titel: Ede-Nybodarna

Fotograf: Bo Hellman, Stig Skerved, Lars Candell, Peter Lundkvist, Bengt Häger

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Från vänster Stig Skerved, Lars Candell, Peter Lundkvist, Bengt Häger.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Gubbybodarna

Titel: Gubbybodarna

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Gubbybodarna

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S1813

Titel: Gubbybodarna

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Gubbybodarna, Borgsjö. Beskrivning Cirka 200 m från väg. År 1933 bestod fäboden av fem fäbodstugor av vilka en användes. Fäboden var i bruk till omkring mitten av 1970-talet. De tre kvarvarande stugorna är i bra skick men uthusen är raserade eller i dåligt skick. Ett par rastkojor har tillkommit. Mer information finns i fäbodar i västernorrland på www.ylm.se

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Nybodarna Borgsjö.

Titel: Nybodarna Borgsjö.

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Nybodarna Borgsjö.

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S1773_12

Titel: Nybodarna Borgsjö.

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö Kyrka

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö Kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U10466

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör

Titel: Kyrkointeriör

Fotograf: Lars Cnattingius

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U10279

Titel: Kyrkointeriör

Fotograf: Lars Cnattingius

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Motiv från Johannisberg krafverksdamm

Titel: Motiv från Johannisberg krafverksdamm

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Motiv från Johannisberg krafverksdamm

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_BFF_637

Titel: Motiv från Johannisberg krafverksdamm

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bondgård

Titel: Bondgård

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Bondgård

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A11094

Titel: Bondgård

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Ånge kyrka

Titel: Ånge kyrka

Fotograf: Bengt Häger

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Ånge kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A18480

Titel: Ånge kyrka

Fotograf: Bengt Häger

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Mitt i Sverige ligger Ånge järnvägssamhälle. Här uppfördes åren 1957 - 1958 en kyrka vid Ljungans och Ångesjöns strand. Arkitekten Johan Thomé hade ritat kyrkan efter medeltida förebild. Församlingslokalerna är inrymda i byggnaden. Kyrkan är vitputsad och försedd med ett sadeltak, sakrestia i öster och vapenhus i väster. I långhusets bakre del finns en kyrksal inredd. Konstnären Fole Heybroeck har utfört den textila vävnaden som altartavla. En klockstapel i trä byggdes samtidigt med kyrkan. (Ur kyrkoregister på länsmuseet)

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bostadshus

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Bostadshus

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A20204

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A20193

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö Kyrka

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö Kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A22855

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Järnvägsstation

Titel: Järnvägsstation

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Järnvägsstation

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A23576

Titel: Järnvägsstation

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bostadshus

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Bostadshus

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A23571

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Kommentarer från Hemsidan: Av Birgitta Byström-Olsson 2004-02-12 11:52:32 Viktor Solbergs hus enligt min far Rudolf Byström. Av svante wennberg 2006-02-13 08:48:11 Numera rivet. I huset fanns Sundsvalls Tidnings, Ångeredaktion och Nymans fotoatelje.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bolbyskolan

Titel: Bolbyskolan

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Bolbyskolan

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A24244

Titel: Bolbyskolan

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A18167

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö Kyrka

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö Kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A2871

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Bo Hellman, Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Bostadshus

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Bostadshus

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A20203

Titel: Bostadshus

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson, Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A20192

Titel: Borgsjö kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson, Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Flygfoto över Borgsjö

Titel: Flygfoto över Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Flygfoto över Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_BFO_363

Titel: Flygfoto över Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Ede-Nybodarna

Titel: Ede-Nybodarna

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Ede-Nybodarna

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A26676

Titel: Ede-Nybodarna

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Gubbybodarna

Titel: Gubbybodarna

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Gubbybodarna

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S1813_32

Titel: Gubbybodarna

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Gubbybodarna, Borgsjö. Beskrivning Cirka 200 m från väg. År 1933 bestod fäboden av fem fäbodstugor av vilka en användes. Fäboden var i bruk till omkring mitten av 1970-talet. De tre kvarvarande stugorna är i bra skick men uthusen är raserade eller i dåligt skick. Ett par rastkojor har tillkommit. Mer information finns i fäbodar i västernorrland på www.ylm.se

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Flygbild över kyrkan i Borgsjö

Titel: Flygbild över kyrkan i Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Flygbild över kyrkan i Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_BFK1625

Titel: Flygbild över kyrkan i Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Flygfoto över Borgsjö

Titel: Flygfoto över Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Flygfoto över Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_BF1958_698

Titel: Flygfoto över Borgsjö

Fotograf: Authors are not specified

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Nybodarna fäbodstuga

Titel: Nybodarna fäbodstuga

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Nybodarna fäbodstuga

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S1774_13

Titel: Nybodarna fäbodstuga

Fotograf: Peter Lundkvist

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Mässhake från senmedeltid

Titel: Mässhake från senmedeltid

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Mässhake från senmedeltid

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1949

Titel: Mässhake från senmedeltid

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Helgonskulptur

Titel: Helgonskulptur

Fotograf: Arvid Holmstedt

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Helgonskulptur

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1953

Titel: Helgonskulptur

Fotograf: Arvid Holmstedt

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Skulpturen föreställer S:t Olof som är kyrkans skyddshelgon. Skulpturen är tillverkad av Haaken Gulleson och hans verkstad i början på 1500-talet. Gulleson har även signerad den genom att skriva in sitt namn på en bård i S:t Olofs dräkt.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö Kyrka

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Borgsjö Kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1938

Titel: Borgsjö Kyrka

Fotograf: Daniel Hagman, Olof Hillgren, Paul Hallberg, Johan Edler, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Predikstol

Titel: Predikstol

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Predikstol

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_U1942

Titel: Predikstol

Fotograf: Henrik Cornell

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör från Borgsjö

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör från Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S781_29

Titel: Kyrkointeriör från Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kyrkointeriör Borgsjö kyrka

Titel: Kyrkointeriör Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Kyrkointeriör Borgsjö kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S782_34

Titel: Kyrkointeriör Borgsjö kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Byggmästare Daniel Hagman. Läktare och bänkinredning av Olof Hillgren och målning av mästaren Paul Hallberg från Hudiksvall.Predikstol och altaruppsats av Johan Edler från Lockne i Jämtland. Orgelfasad 1771. Både exteriör och interiör välbevarad rokokostil. Klockstapel från 1782 av Pål Persson i Stugun. Kyrkan invigdes 1772.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Alby kyrka

Titel: Alby kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Alby kyrka

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S846_11

Titel: Alby kyrka

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Alby var på 1920-30-talen det dominerande samhället i Borgsjö församling och västra Medelpad. Begravningsplats fanns redan. En klockstapel, ritad av arkitekt Pelle Österlund, byggdes 1931. Föreningen " Myrorna" hade härtill skänkt en kyrkklocka. I Alby samhälle uppfördes ett gravkapell i sten som 1935 invigdes till kyrka. Arkitekten var pelle Österlund. Konstnären Olle Hjortzberg utförde altartavlan "Jesus och lärjungarna": Kyrkan har ett långhus med kor i väster, är putsad och försedd med ett brant och spåntäckt sadeltak. (Ur Länsmuseet Västernorrlands kyrkoregister)

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Titel: Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S937_23

Titel: Restaurerad flottningsränna i närheten av sjön Torringen

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Klockstapel i Borgsjö

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Klockstapel i Borgsjö

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_A5795

Titel: Klockstapel i Borgsjö

Fotograf: Bo Hellman, Pål Persson

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Klockstapel från 1782 av Pål persson i Stugun

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Klockstapel

Titel: Klockstapel

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Klockstapel

Inventarienummer: SE_MURBERGET_PHO_S779_19

Titel: Klockstapel

Fotograf: Bo Hellman

Plats: Borgsjö, Ånge, Västernorrlands län

Beskrivning: Beskrivning finns ej.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Föremål: (18)

Tapet

Titel: Tapet

Beskrivning: A) Tapet, underifrån räknat. Schablontryckt tapet på papper, orange botten med lodräta mönsterbårder i vitt och mörkblått av stiliserade blommor och blad. Tapeten klistrad på Aftonbladet från 1855. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från förstugan, nedre botten. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). B) Tapet, underifrån räknat. Tvåfärgstryckt fabrikstapet på grått papper. Mönster i lodräta rader av blom- och bladslingor, omväxlande med vågräta streck och punkter i vitt och blått. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från förstugan, nedre botten. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Typ: Föremål

Tapet

Inventarienummer: M14704_A_B

Sacord: Tapet

Material: Papper

Tecknik: Schablontryckt, Tvåfärgstryckt

A) Tapet, underifrån räknat. Schablontryckt tapet på papper, orange botten med lodräta mönsterbårder i vitt och mörkblått av stiliserade blommor och blad. Tapeten klistrad på Aftonbladet från 1855. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från förstugan, nedre botten. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). B) Tapet, underifrån räknat. Tvåfärgstryckt fabrikstapet på grått papper. Mönster i lodräta rader av blom- och bladslingor, omväxlande med vågräta streck och punkter i vitt och blått. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från förstugan, nedre botten. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Tapet

Titel: Tapet

Beskrivning: Tvåfärgstryckt fabrikstapet på ljusblått papper. Mönster av punkter och ramverk i två bruna nyanser. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från lillkammaren. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Typ: Föremål

Tapet

Inventarienummer: M14705

Sacord: Tapet

Material: Papper

Tecknik: Tvåfärgstryckt

Tvåfärgstryckt fabrikstapet på ljusblått papper. Mönster av punkter och ramverk i två bruna nyanser. Klistrad på papp, 70 x 50 cm. Från lillkammaren. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Tapet

Titel: Tapet

Beskrivning: A) Tapet, understa skiktet. Stänktapet på papper, ljust klar blå botten med stänk i övervägande vitt samt svart. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). B) Tapet, andra skiktet underifrån räknat. Stänktapet på papper, ljust grå botten med stänk i övervägande svart samt vitt. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). C) Tapet, underifrån räknat. Enfärgstryckt fabrikstapet på ljusbrunt papper. Blått mönster av diagonala rutlinjer. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). D) Tapet, underifrån räknat. Enfärgstryckt fabrikstapet på ljusbrunt papper. Mönstret i papprets färg av stiliserade blommor och blad. Mellanrummen i blågrönt. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). A) Tapetprov från kök./understa skiktet/ B) Tapetprov från kök. C) Tapetprov från kök. D) Tapetprov från kök. Måtten är tagna på hela kartongen.

Typ: Föremål

Tapet

Inventarienummer: M14703_A_D

Sacord: Tapet

Material: Papper

Tecknik: Färgtryckt, Stänkmålat

A) Tapet, understa skiktet. Stänktapet på papper, ljust klar blå botten med stänk i övervägande vitt samt svart. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). B) Tapet, andra skiktet underifrån räknat. Stänktapet på papper, ljust grå botten med stänk i övervägande svart samt vitt. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). C) Tapet, underifrån räknat. Enfärgstryckt fabrikstapet på ljusbrunt papper. Blått mönster av diagonala rutlinjer. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). D) Tapet, underifrån räknat. Enfärgstryckt fabrikstapet på ljusbrunt papper. Mönstret i papprets färg av stiliserade blommor och blad. Mellanrummen i blågrönt. Klistrad på A4. Från kök. Borgsjöbyn 2, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen). A) Tapetprov från kök./understa skiktet/ B) Tapetprov från kök. C) Tapetprov från kök. D) Tapetprov från kök. Måtten är tagna på hela kartongen.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Skrin

Titel: Skrin

Beskrivning: Skrin, av barrträ. Målat i vitt med rik blomsterdekor i rokoko. Locket mede kartusckartat mittfält inramat av stiliserade bladrankor i grönt och med strödda naturalistiskt utförda blommor i rött. Lockets insida med E.J.D. 1784 inom ram. Pulpetlock. Läddika. Framsidan målad i brunt och tydligen senare ditsatt. Längd 34 cm. Bredd 26 cm. Höjd 16,5 cm. Borgsjö kyrkby, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Typ: Föremål

Skrin

Inventarienummer: M6298

Sacord: Skrin

Material: Barrträ

Tecknik: Målat

Skrin, av barrträ. Målat i vitt med rik blomsterdekor i rokoko. Locket mede kartusckartat mittfält inramat av stiliserade bladrankor i grönt och med strödda naturalistiskt utförda blommor i rött. Lockets insida med E.J.D. 1784 inom ram. Pulpetlock. Läddika. Framsidan målad i brunt och tydligen senare ditsatt. Längd 34 cm. Bredd 26 cm. Höjd 16,5 cm. Borgsjö kyrkby, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg påträffad vid nordöstra delen av Värsjön, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-5. 5 bitar järnslagg. 6-8. 3 bitar bränd och sintrad lera.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27317_1_8

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg påträffad vid nordöstra delen av Värsjön, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-5. 5 bitar järnslagg. 6-8. 3 bitar bränd och sintrad lera.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnsalgg

Titel: Slagg Järnsalgg

Beskrivning: Järnslagg, påträffad vid NÖ stranden av Baktjärnen, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. Till museet 1982-03-24. 1-3. 3 bitar järnslagg. 4-5. 2 bitar bränd och sintrad lera.

Typ: Föremål

Slagg Järnsalgg

Inventarienummer: M27324_1_5

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg, påträffad vid NÖ stranden av Baktjärnen, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. Till museet 1982-03-24. 1-3. 3 bitar järnslagg. 4-5. 2 bitar bränd och sintrad lera.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg, påträffad norr om Baktjärnen, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-5. 5 bitar järnslagg. 6-9. 4 bitar bränd och sintrad lera.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27316_1_9

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg, påträffad norr om Baktjärnen, Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-5. 5 bitar järnslagg. 6-9. 4 bitar bränd och sintrad lera.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg påträffad norr om Fettjan (Fettjetjärnen?), Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-3. 3 bitar järnslagg. 4. 1 bit järnslagg med vidsittande bränd lera.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27318_1_4

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg påträffad norr om Fettjan (Fettjetjärnen?), Borgsjö sn, av Ivan Jonsson. 1-3. 3 bitar järnslagg. 4. 1 bit järnslagg med vidsittande bränd lera.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg, påträffad på södra sidan om Getterån, vid Fettjan (Fettjetjärnen?). Inlämnade av Ivan Jonsson 1984. 1-7. 7 bitar järnslagg. 8. 1 bit järnslagg med bränd lera. 9. 1 bit bränd lera.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27314_1_9

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg, påträffad på södra sidan om Getterån, vid Fettjan (Fettjetjärnen?). Inlämnade av Ivan Jonsson 1984. 1-7. 7 bitar järnslagg. 8. 1 bit järnslagg med bränd lera. 9. 1 bit bränd lera.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg, 7 bitar, påträffade väster om Avaloken, av Ivan Jonsson

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27319_1_7

Sacord: Not specified

Material: Järn, Lera

Tecknik: Not specified

Järnslagg, 7 bitar, påträffade väster om Avaloken, av Ivan Jonsson

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg, 3 bitar, påträffade av Ivan Jonsson, på östra sidan av Järntjärn, Borgsjö sn.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27315_1_3

Sacord: Not specified

Material: Järn

Tecknik: Not specified

Järnslagg, 3 bitar, påträffade av Ivan Jonsson, på östra sidan av Järntjärn, Borgsjö sn.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Slagg Järnslagg

Titel: Slagg Järnslagg

Beskrivning: Järnslagg, 8 bitar, upptagna från ca 2 meters djup vid ön Björnen i Borgsjön, Borgsjö sn. Inlämnade av Ivan Jonsson 1986. Även om några av bitarna har slaggstruktur med "flytningar", så verkar det mera vara fråga om rostad sjömalm.

Typ: Föremål

Slagg Järnslagg

Inventarienummer: M27320_1_8

Sacord: Not specified

Material: Järn

Tecknik: Not specified

Järnslagg, 8 bitar, upptagna från ca 2 meters djup vid ön Björnen i Borgsjön, Borgsjö sn. Inlämnade av Ivan Jonsson 1986. Även om några av bitarna har slaggstruktur med "flytningar", så verkar det mera vara fråga om rostad sjömalm.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Tavla
Borgsjö klockstapel i Medelpad

Titel: Tavla Borgsjö klockstapel i Medelpad

Beskrivning: Historisk bild, affisch till utställning. Motiv: Borgsjö klockstapel i Medelpad. Affischen gjord till utställningen för äldre kyrklig konst i Härnösand 1912. I texten å bilden står: Utställning av äldre kyrklig konst i Hernösand 23 juni - 15 aug 1912. Norrländsk Konstutställning, Hernösand 23 juni - 7 juli 1912. Signatur nh: Carl Johansson 12 Ram: 7 cm, slät, vinklad, ek

Typ: Föremål

Tavla
Borgsjö klockstapel i Medelpad

Inventarienummer: M7484

Sacord: Tavla

Material: Duk, Trä

Tecknik: Olja

Historisk bild, affisch till utställning. Motiv: Borgsjö klockstapel i Medelpad. Affischen gjord till utställningen för äldre kyrklig konst i Härnösand 1912. I texten å bilden står: Utställning av äldre kyrklig konst i Hernösand 23 juni - 15 aug 1912. Norrländsk Konstutställning, Hernösand 23 juni - 7 juli 1912. Signatur nh: Carl Johansson 12 Ram: 7 cm, slät, vinklad, ek

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Loka av björk

Titel: Loka av björk

Beskrivning: Lokorna är omålade och troligen inte färdiggjorda, det saknas hål för nedre lokremmen i båda lokorna. Lokorna är däremot dekorerade med snidade tvärgånde revbensliknande ornament. Upptill avslutade med stiliserade djurhuvuden med utskurna tänder och tunga. Det finns en fastklistrad papperslapp på ena lokan där det står varifrån lokan kommer samt årtalet då lappen är skriven. "Boltjern i Borgsjö socken, Medelpad, 1895". Tillstånd: Det finns några sprickor i träet. (Ur dokumentation av KF 93-04-26). Lokor, ett par. Av björk. Omålade. Med snidade tvärgående revbensliknande ornament. Upptill avslutade med stiliserade djurhuvuden med utskurna tänder och tunga. Lokorna troligen ej riktigt färdiga, då hål för nedre lokremmarna saknas. Bägge lokremmarna saknas. L. A) 59,8 cm, Br. A) 7 cm, B) 59,8 cm, B) 7,7 cm. Boltjärn, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Typ: Föremål

Loka av björk

Inventarienummer: SE_YLM_M2026_A_B

Sacord: Loka

Material: Björk

Tecknik: Snidat, Snickrat

Lokorna är omålade och troligen inte färdiggjorda, det saknas hål för nedre lokremmen i båda lokorna. Lokorna är däremot dekorerade med snidade tvärgånde revbensliknande ornament. Upptill avslutade med stiliserade djurhuvuden med utskurna tänder och tunga. Det finns en fastklistrad papperslapp på ena lokan där det står varifrån lokan kommer samt årtalet då lappen är skriven. "Boltjern i Borgsjö socken, Medelpad, 1895". Tillstånd: Det finns några sprickor i träet. (Ur dokumentation av KF 93-04-26). Lokor, ett par. Av björk. Omålade. Med snidade tvärgående revbensliknande ornament. Upptill avslutade med stiliserade djurhuvuden med utskurna tänder och tunga. Lokorna troligen ej riktigt färdiga, då hål för nedre lokremmarna saknas. Bägge lokremmarna saknas. L. A) 59,8 cm, Br. A) 7 cm, B) 59,8 cm, B) 7,7 cm. Boltjärn, Borgsjö sn, Medelpad. (Ur lappkatalogen).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Selbåge av björk

Titel: Selbåge av björk

Beskrivning: Selbåge, av björk. Målad i grönt, rött och blåvitt. Rikt skulpterad: krönfiguren utgöres av ett människohuvud, en face, flankerad av två dylika i profil, på ena sidan mitthuvudets framsida och sidohuvudenas baksida, på den andra tvärtom. Bågens ändar upprullade i spiraler. Selklackar saknas. Br. 56 cm. H. 27,5 cm. (Ur lappkatalogen).

Typ: Föremål

Selbåge av björk

Inventarienummer: SE_YLM_M1974

Sacord: Selbåge

Material: Björk

Tecknik: Skulpterat, Målat

Selbåge, av björk. Målad i grönt, rött och blåvitt. Rikt skulpterad: krönfiguren utgöres av ett människohuvud, en face, flankerad av två dylika i profil, på ena sidan mitthuvudets framsida och sidohuvudenas baksida, på den andra tvärtom. Bågens ändar upprullade i spiraler. Selklackar saknas. Br. 56 cm. H. 27,5 cm. (Ur lappkatalogen).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Väggfält

Titel: Väggfält

Beskrivning: Text på pappens baksida: Medelpad, Borgssjö sn, Borgsjöbyn,"Gullgården", bottenvåning, rum 2 (kök), Östra väggen, norr om fönster. Tapet nr 1. Väggfält, stänkmålning på pappersark, målad med limfärg: svart och vitt på grå botten. Klistrad på papp 70 x 50 cm. LK 2003.

Typ: Föremål

Väggfält

Inventarienummer: M26734_A

Sacord: Tapet

Material: Papper, Limfärg

Tecknik: Not specified

Text på pappens baksida: Medelpad, Borgssjö sn, Borgsjöbyn,"Gullgården", bottenvåning, rum 2 (kök), Östra väggen, norr om fönster. Tapet nr 1. Väggfält, stänkmålning på pappersark, målad med limfärg: svart och vitt på grå botten. Klistrad på papp 70 x 50 cm. LK 2003.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Malm Sjömalm

Titel: Malm Sjömalm

Beskrivning: 2 bitar sjömalm påträffade på Kattskäret i västra delen av Borgsjön. Skänkta av Ivan Jonsson, Skog, 1986.

Typ: Föremål

Malm Sjömalm

Inventarienummer: M27312_1_2

Sacord: Not specified

Material: Järn

Tecknik: Not specified

2 bitar sjömalm påträffade på Kattskäret i västra delen av Borgsjön. Skänkta av Ivan Jonsson, Skog, 1986.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Tapetprov

Titel: Tapetprov

Beskrivning: Tapetprov. Bottenvån. Rum 6 (salskammaren). Tapet nr 1A. "Gullgården" Borgsjöbyn, Borgsjö Socken, Medelpad.
Bredd 20 cm. Höjd 30 cm. Måtten är tagna på hela kartongen.

Typ: Föremål

Tapetprov

Inventarienummer: M27815_1

Sacord: Tapet

Material: Papper

Tecknik: Målat

Tapetprov. Bottenvån. Rum 6 (salskammaren). Tapet nr 1A. "Gullgården" Borgsjöbyn, Borgsjö Socken, Medelpad.
Bredd 20 cm. Höjd 30 cm. Måtten är tagna på hela kartongen.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapporter: (17)

Borgsjö kyrka och stigport: Restaurering av skiffertak och putsade fasader. Rapport 2014:20

Titel: Borgsjö kyrka och stigport: Restaurering av skiffertak och putsade fasader. Rapport 2014:20

Beskrivning: Borgsjö kyrka med stomme av natursten har rektangulär plan, sakristia i norr och putsade fasader målade i rosa kulör. Taket är brutet och avvalmat, täckt med skiffer. På mitten av taket sitter en fyrsidig takryttare med karnissvängt tak krönt av en lanternin med lök och spira längst upp. Mitt på södra fasaden finns den ursprungliga ingången med klassicistisk omfattning av kvaderputsade pilastar bärande entablement med ett rundfönster ovanför. Idag används en ingång på västra gavelfasaden. Det finns även en sekundär ingång på sakristians västra sida. Fönstren är rundbågade med tresidig avslutning upptill. Den mörkt j ärade spånklädda klockstapeln nordväst om kyrkan är åttsidig med lökkupol och uppfördes 1782 av Pål Pehrsson från Stugun, som spred den särpräglade norrländska träarkitekturen vidare i ett flertal klockstapelbyggen. Stigluckan ritad av Per Hagmansson uppfördes 1806-08 öster om kyrkan men blev 1906 flyttad till norra sidan vid vägen. Gamla kyrkan var byggd av sten och mätte 25 x 11 alnar. Borgsjö nuvarande kyrka, invigd 12 januari 1772, byggdes 1766-68 under ledning av byggmästaren Daniel Hagman, sannolikt efter hans ritningar. Hagman var född omkr. 1710 och var utbildad under rokokons tidsepok, vilken han även senare höll fast vid. Hagman är upphovsmannen bakom en speciell herrgårdsliknande kyrkobyggnadstyp med rektangulär plan, högt brutet valmat tak och utan torn och ingången på mitten av byggnaden. Hagman utnämndes 1756 till stiftsbyggmästare och erhöll 1758 titeln Kunglig befallningshavares ConsistoriaI för Jämtland och Härjedalen. Han kom att prägla flera kyrkor i mellersta Norrland. Den enskeppiga interiören är mycket välbevarad med ljusputsade väggar och tre ribblösa stjärnvalv, brädgolv och sekundärt kalkstensgolv i koret. Altaruppsatsen är skuren av Johan Edler d.ä. 1783. Målnings- och förgyllningsarbeten utfördes av Johan Wagenius 1789. 1914 - 15 genomgick kyrkan en omfattande in- och utvändig restaurering under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg. Kyrkans spåntak ersattes med skiffertak och de tidigare vita fasaderna avfärgades i en tegelrosa kulör. Skifferplattor och ny läkt lades av Georg Johansson, Hjalmar Johansson och Axel Jakobsson. Skiffret kom från Grythyttan (Takskiffer-Specialistens skadebesiktning). På sakristian tog man upp en ingång mot väster. Invändigt lades golvet om och koret fick sitt kalkstensgolv. Träinredningen grå m arm orerades med vita ornament och i fyllningarna samt läktarens undersida målades blom- och landskapsmotiv med figurer av F. Månsson, Stockholm. Vindfång tillkom vid dörrarna och under koret byggdes ett pannrum. 1937-38 gjordes en in- och utvändig omputsning och innerväggarna målades svagt gula och 1952 utfördes målnings- och underhållsarbeten exteriört . 1953 inträffade en brand i tornet och det förstörda tornuret och urtavlorna ersattes med nya med utförande lika de gamla. 1970 gjordes invändiga målningsarbeten och väggarna putsades om (konservator A. Hedman) men bänkarnas rödbruna kulör fick sitta kvar. Man fick ett nytt orgelverk byggt av Gustaf Hagströms orgelverkstad. Fasadrestaureringar skedde nästa gång 1972 (Bjerkings ingenjörsbyrå AB) och 1992, vid den senare omputsades och avfårgades fasaderna i kyrkans ljusare ursprungliga kulör (CEMA Bygg, Krokom). 2006 De två korfönstren, södra och norra långhusfasadens fönsterbågar och smygar ommålades under juni - juli med linoljefårg från Alcro i befintlig vit kulör i kulör - 0S02y - efter att de skrapats till fast underlag (Länsmuseets rapport 2008:13).

Typ: Rapport

Borgsjö kyrka och stigport: Restaurering av skiffertak och putsade fasader. Rapport 2014:20

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01360

Titel: Borgsjö kyrka och stigport: Restaurering av skiffertak och putsade fasader. Rapport 2014:20

Beskrivning: Borgsjö kyrka med stomme av natursten har rektangulär plan, sakristia i norr och putsade fasader målade i rosa kulör. Taket är brutet och avvalmat, täckt med skiffer. På mitten av taket sitter en fyrsidig takryttare med karnissvängt tak krönt av en lanternin med lök och spira längst upp. Mitt på södra fasaden finns den ursprungliga ingången med klassicistisk omfattning av kvaderputsade pilastar bärande entablement med ett rundfönster ovanför. Idag används en ingång på västra gavelfasaden. Det finns även en sekundär ingång på sakristians västra sida. Fönstren är rundbågade med tresidig avslutning upptill. Den mörkt j ärade spånklädda klockstapeln nordväst om kyrkan är åttsidig med lökkupol och uppfördes 1782 av Pål Pehrsson från Stugun, som spred den särpräglade norrländska träarkitekturen vidare i ett flertal klockstapelbyggen. Stigluckan ritad av Per Hagmansson uppfördes 1806-08 öster om kyrkan men blev 1906 flyttad till norra sidan vid vägen. Gamla kyrkan var byggd av sten och mätte 25 x 11 alnar. Borgsjö nuvarande kyrka, invigd 12 januari 1772, byggdes 1766-68 under ledning av byggmästaren Daniel Hagman, sannolikt efter hans ritningar. Hagman var född omkr. 1710 och var utbildad under rokokons tidsepok, vilken han även senare höll fast vid. Hagman är upphovsmannen bakom en speciell herrgårdsliknande kyrkobyggnadstyp med rektangulär plan, högt brutet valmat tak och utan torn och ingången på mitten av byggnaden. Hagman utnämndes 1756 till stiftsbyggmästare och erhöll 1758 titeln Kunglig befallningshavares ConsistoriaI för Jämtland och Härjedalen. Han kom att prägla flera kyrkor i mellersta Norrland. Den enskeppiga interiören är mycket välbevarad med ljusputsade väggar och tre ribblösa stjärnvalv, brädgolv och sekundärt kalkstensgolv i koret. Altaruppsatsen är skuren av Johan Edler d.ä. 1783. Målnings- och förgyllningsarbeten utfördes av Johan Wagenius 1789. 1914 - 15 genomgick kyrkan en omfattande in- och utvändig restaurering under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg. Kyrkans spåntak ersattes med skiffertak och de tidigare vita fasaderna avfärgades i en tegelrosa kulör. Skifferplattor och ny läkt lades av Georg Johansson, Hjalmar Johansson och Axel Jakobsson. Skiffret kom från Grythyttan (Takskiffer-Specialistens skadebesiktning). På sakristian tog man upp en ingång mot väster. Invändigt lades golvet om och koret fick sitt kalkstensgolv. Träinredningen grå m arm orerades med vita ornament och i fyllningarna samt läktarens undersida målades blom- och landskapsmotiv med figurer av F. Månsson, Stockholm. Vindfång tillkom vid dörrarna och under koret byggdes ett pannrum. 1937-38 gjordes en in- och utvändig omputsning och innerväggarna målades svagt gula och 1952 utfördes målnings- och underhållsarbeten exteriört . 1953 inträffade en brand i tornet och det förstörda tornuret och urtavlorna ersattes med nya med utförande lika de gamla. 1970 gjordes invändiga målningsarbeten och väggarna putsades om (konservator A. Hedman) men bänkarnas rödbruna kulör fick sitta kvar. Man fick ett nytt orgelverk byggt av Gustaf Hagströms orgelverkstad. Fasadrestaureringar skedde nästa gång 1972 (Bjerkings ingenjörsbyrå AB) och 1992, vid den senare omputsades och avfårgades fasaderna i kyrkans ljusare ursprungliga kulör (CEMA Bygg, Krokom). 2006 De två korfönstren, södra och norra långhusfasadens fönsterbågar och smygar ommålades under juni - juli med linoljefårg från Alcro i befintlig vit kulör i kulör - 0S02y - efter att de skrapats till fast underlag (Länsmuseets rapport 2008:13).

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Björnberget. Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge, Landskap: Medelpad, Län: Västernorrland

Titel: Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Björnberget. Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge, Landskap: Medelpad, Län: Västernorrland

Beskrivning: Inför planerna på en vindpark i området Björnberget, Borgsjö socken i Ånge kommun, Västernorrlands län, har Pöyry SwedPower AB låtit genomföra en frivillig kulturhistorisk förstudie som planeringsunderlag. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde 2012 förstudien som omfattade en byråinventering bestående av käll- och arkivstudier. Utredningsområdet, som ligger 1,4 mil sydöst om Ånge, är ett höglänt område, 315–494 meter över havet. Terrängen består av mycket kuperad mark med sjöar, små bäckar, tjärnar och myrmarker. En stor andel av skogen är röjnings- och gallringsskog med en del kalhyggen. Utredningsområdet ligger över högsta kustlinjen (HK) som i denna trakt låg cirka 255 meter över havet. Det innebär att forntida stränder med tänkbara boplatslägen inte finns inom området. Däremot kring sjöar och myrar kan det finnas boplatser och lämningar från förhistorisk tid. Nutida kartmaterial visar på en samisk närvaro i området. Hur långt tillbaka i tiden det kan följas är oklart. Äldre och yngre boplatslägen på exempelvis myrholmar kan tänkas förekomma. Riksantikvarieämbetet genomförde kulturhistoriska inventeringar i området 1957, 1967 och 1988. Vid dessa tillfällen registrerades fyra fasta fornlämningar, fångstgropar, inom utredningsområdet. Inga andra arkeologiska eller antikvariska undersökningar har genomförts i undersökningsområdet. Det finns inga värdefulla kulturhistoriska byggnadsminnen, kulturmiljöer eller riksintresseområden registrerade inom utredningsområdet. Genomgången av källor och arkiv visar att det i området finns minst 34 potentiella kulturhistoriska lämningar (fyra fäbodlämningar, tre husgrunder, två blästbrukslämningar, två lägenhetsbebyggelser, ett gränsmärke, en kolningsanläggning, en fångstanläggning, lämningar efter myrslåtter samt lämningar som hör samman med den samiska kulturen). Tjugo stycken stigar/skogsvägar har identifierats genom kartmaterialet. Tidigare erfarenheter har visat att äldre stigar/skogsvägar kan leda till ytterligare fynd av skogsbrukslämningar.

Typ: Rapport

Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Björnberget. Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge, Landskap: Medelpad, Län: Västernorrland

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01308

Titel: Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Björnberget. Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge, Landskap: Medelpad, Län: Västernorrland

Beskrivning: Inför planerna på en vindpark i området Björnberget, Borgsjö socken i Ånge kommun, Västernorrlands län, har Pöyry SwedPower AB låtit genomföra en frivillig kulturhistorisk förstudie som planeringsunderlag. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde 2012 förstudien som omfattade en byråinventering bestående av käll- och arkivstudier. Utredningsområdet, som ligger 1,4 mil sydöst om Ånge, är ett höglänt område, 315–494 meter över havet. Terrängen består av mycket kuperad mark med sjöar, små bäckar, tjärnar och myrmarker. En stor andel av skogen är röjnings- och gallringsskog med en del kalhyggen. Utredningsområdet ligger över högsta kustlinjen (HK) som i denna trakt låg cirka 255 meter över havet. Det innebär att forntida stränder med tänkbara boplatslägen inte finns inom området. Däremot kring sjöar och myrar kan det finnas boplatser och lämningar från förhistorisk tid. Nutida kartmaterial visar på en samisk närvaro i området. Hur långt tillbaka i tiden det kan följas är oklart. Äldre och yngre boplatslägen på exempelvis myrholmar kan tänkas förekomma. Riksantikvarieämbetet genomförde kulturhistoriska inventeringar i området 1957, 1967 och 1988. Vid dessa tillfällen registrerades fyra fasta fornlämningar, fångstgropar, inom utredningsområdet. Inga andra arkeologiska eller antikvariska undersökningar har genomförts i undersökningsområdet. Det finns inga värdefulla kulturhistoriska byggnadsminnen, kulturmiljöer eller riksintresseområden registrerade inom utredningsområdet. Genomgången av källor och arkiv visar att det i området finns minst 34 potentiella kulturhistoriska lämningar (fyra fäbodlämningar, tre husgrunder, två blästbrukslämningar, två lägenhetsbebyggelser, ett gränsmärke, en kolningsanläggning, en fångstanläggning, lämningar efter myrslåtter samt lämningar som hör samman med den samiska kulturen). Tjugo stycken stigar/skogsvägar har identifierats genom kartmaterialet. Tidigare erfarenheter har visat att äldre stigar/skogsvägar kan leda till ytterligare fynd av skogsbrukslämningar.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB inför planerad kraftledning mellan Albyforsen, Sillerforsen och Brötesberget inom Borgsjö Socken, Medelpad, Ånge Kommun, Västernorrlands län

Titel: Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB inför planerad kraftledning mellan Albyforsen, Sillerforsen och Brötesberget inom Borgsjö Socken, Medelpad, Ånge Kommun, Västernorrlands län

Beskrivning: Inför planerad kraftledning mellan Albyforsen-Sillerforen-Brötesberget inom Borgsjö socken, Medelpad samt Ånge kommun i Västernorrlands län, har Länsstyrelsen i Västernorrland begärt en arkeologisk utredning steg 1 och en kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) som planeringsunderlag inför kommande tillståndsprövning. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde utredningen som omfattade byrå- och fältinventering samt en antikvarisk besiktning/kontroll i fält av tidigare registrerade lämningar. Inom utredningsområdet har hittats lämningar efter tre distinkta kulturmiljöer från skilda epoker: fynd- och boplatslämningar från stenåldern, en kolbotten som tillhör järnbruks epok 1600-1800-talet eller beredskapsåren 1939-1945 samt lämningar från 1900-talet som tillhör industrialismens tid. Stenålderslämningarna är extremt sårbara för ingrepp då man inte kan veta eller avgöra deras omfattning och utbreddning i terrängen utan en arkeologisk förundersökning. Därmed är ingrepp i eller nära dessa tillståndspliktigt enligt kulturmiljölagen (KML). Kolbottnarnas sårbarhet för ingrepp betraktas som ringa men deras pedagogiska värde reduceras om intrång sker alltför nära. De sentida lämningarna från industrialisms tid består av flottnings- och kraftverkslämningar. Dessa har inte närmare uppmärksammats då de inte kommer att påverkas av det planerade arbetsföretaget. Arbetsföretagets påverkan på kulturmiljön bedöms som ringa. Däremot finns flera enskilda objekt som är mycket sårbara för ingrepp. Vad gäller fornlämningar och fyndplatserna bör länsstyrelsen kontaktas i god tid före arbetets ingångsättande i syfte att tillhandahålla direktiv. Vad gäller övriga kulturhistoriska lämningar samt sentida lämningarna bör man undvika dessa och/eller upprätta buffertzoner kring enskilda objekt.

Typ: Rapport

Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB inför planerad kraftledning mellan Albyforsen, Sillerforsen och Brötesberget inom Borgsjö Socken, Medelpad, Ånge Kommun, Västernorrlands län

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01316

Titel: Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB inför planerad kraftledning mellan Albyforsen, Sillerforsen och Brötesberget inom Borgsjö Socken, Medelpad, Ånge Kommun, Västernorrlands län

Beskrivning: Inför planerad kraftledning mellan Albyforsen-Sillerforen-Brötesberget inom Borgsjö socken, Medelpad samt Ånge kommun i Västernorrlands län, har Länsstyrelsen i Västernorrland begärt en arkeologisk utredning steg 1 och en kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) som planeringsunderlag inför kommande tillståndsprövning. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde utredningen som omfattade byrå- och fältinventering samt en antikvarisk besiktning/kontroll i fält av tidigare registrerade lämningar. Inom utredningsområdet har hittats lämningar efter tre distinkta kulturmiljöer från skilda epoker: fynd- och boplatslämningar från stenåldern, en kolbotten som tillhör järnbruks epok 1600-1800-talet eller beredskapsåren 1939-1945 samt lämningar från 1900-talet som tillhör industrialismens tid. Stenålderslämningarna är extremt sårbara för ingrepp då man inte kan veta eller avgöra deras omfattning och utbreddning i terrängen utan en arkeologisk förundersökning. Därmed är ingrepp i eller nära dessa tillståndspliktigt enligt kulturmiljölagen (KML). Kolbottnarnas sårbarhet för ingrepp betraktas som ringa men deras pedagogiska värde reduceras om intrång sker alltför nära. De sentida lämningarna från industrialisms tid består av flottnings- och kraftverkslämningar. Dessa har inte närmare uppmärksammats då de inte kommer att påverkas av det planerade arbetsföretaget. Arbetsföretagets påverkan på kulturmiljön bedöms som ringa. Däremot finns flera enskilda objekt som är mycket sårbara för ingrepp. Vad gäller fornlämningar och fyndplatserna bör länsstyrelsen kontaktas i god tid före arbetets ingångsättande i syfte att tillhandahålla direktiv. Vad gäller övriga kulturhistoriska lämningar samt sentida lämningarna bör man undvika dessa och/eller upprätta buffertzoner kring enskilda objekt.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Upprustning av byggnader i Råsjö by, Antikvarisk kontroll. Rapport 2004:05

Titel: Upprustning av byggnader i Råsjö by, Antikvarisk kontroll. Rapport 2004:05

Beskrivning: Under hösten 2003 genomfördes upprustnings åtgärder vid Råsjö by, Borgsjö sn, Ange kommun. De genomförda åtgärderna är etapp 1 i ett projekt som beräknas fortlöpa under de två kommande åren. En utvecklingsplan för Råsjö by, upprättades 1999 av Länsmuseet Västernorrland tillsammans med Råsjö intresseförening. Syfte med planen var att tydliggöra och framhäva Råsjö bys kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen har i beslut 434-17109-02 lämnat bidrag till restaureringsåtgärder till Råsjö by. Bidraget lämnas i enlighet med den framtagna utvecklingsplanen från 1999. Länsstyrelsens beslut grundar sig på att Råsjö by, som grundades på 1700-talet, än idag uppvisar ett intakt bebyggelsemönster. I länets strategiska kulturmiljöprogram har fyra prioriterade områden pekats ut som representanter för länets kulturmiljöprofil. I enlighet med ett av dessa områden - Den mångkulturella mötesplatsen - är Råsjö by en viktig representant för de invandrande Svedjefinnarnas kvarvarande bosättningar inom länet. Länsmuseet Västernorrland, Anette Lund har deltagit som antikvarisk kontrollant. Övriga deltagare: Jonssons Timring, Herbert Jonsson och Ange kommun, Orvar Ottessen. Dnr: 03-545

Typ: Rapport

Upprustning av byggnader i Råsjö by, Antikvarisk kontroll. Rapport 2004:05

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00794

Titel: Upprustning av byggnader i Råsjö by, Antikvarisk kontroll. Rapport 2004:05

Beskrivning: Under hösten 2003 genomfördes upprustnings åtgärder vid Råsjö by, Borgsjö sn, Ange kommun. De genomförda åtgärderna är etapp 1 i ett projekt som beräknas fortlöpa under de två kommande åren. En utvecklingsplan för Råsjö by, upprättades 1999 av Länsmuseet Västernorrland tillsammans med Råsjö intresseförening. Syfte med planen var att tydliggöra och framhäva Råsjö bys kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen har i beslut 434-17109-02 lämnat bidrag till restaureringsåtgärder till Råsjö by. Bidraget lämnas i enlighet med den framtagna utvecklingsplanen från 1999. Länsstyrelsens beslut grundar sig på att Råsjö by, som grundades på 1700-talet, än idag uppvisar ett intakt bebyggelsemönster. I länets strategiska kulturmiljöprogram har fyra prioriterade områden pekats ut som representanter för länets kulturmiljöprofil. I enlighet med ett av dessa områden - Den mångkulturella mötesplatsen - är Råsjö by en viktig representant för de invandrande Svedjefinnarnas kvarvarande bosättningar inom länet. Länsmuseet Västernorrland, Anette Lund har deltagit som antikvarisk kontrollant. Övriga deltagare: Jonssons Timring, Herbert Jonsson och Ange kommun, Orvar Ottessen. Dnr: 03-545

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Titel: Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Beskrivning: Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Typ: Rapport

Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00669

Titel: Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Beskrivning: Utvecklingsplan för Råsjö by, Borgsjö sn.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Granbodåsens fäbod, Borgsjö sn, Medelpad.Rapport 1994:11.

Titel: Granbodåsens fäbod, Borgsjö sn, Medelpad.Rapport 1994:11.

Beskrivning: Granbodåsens fåbodar ligger Ca 20 kilometer norr om Ånge, nära Jämtlandsgränsen. Fäboden är uppdelad på tre avgränsade vallar med den mellersta inhägnad och har använts· till bete för kor. Byggnaderna är i relativt gott skick men behöver delvis åtgärdas. Den SV vallen består av en fåbodstuga och ett fåhus. Till den mellersta vallen hör en fåbodstuga, ett smådjurshus och en sommarladugård. På den NÖ vallen finns två fåbodstugor varav den ena är förfallen samt ett förfallet fåhus.

Typ: Rapport

Granbodåsens fäbod, Borgsjö sn, Medelpad.Rapport 1994:11.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00561

Titel: Granbodåsens fäbod, Borgsjö sn, Medelpad.Rapport 1994:11.

Beskrivning: Granbodåsens fåbodar ligger Ca 20 kilometer norr om Ånge, nära Jämtlandsgränsen. Fäboden är uppdelad på tre avgränsade vallar med den mellersta inhägnad och har använts· till bete för kor. Byggnaderna är i relativt gott skick men behöver delvis åtgärdas. Den SV vallen består av en fåbodstuga och ett fåhus. Till den mellersta vallen hör en fåbodstuga, ett smådjurshus och en sommarladugård. På den NÖ vallen finns två fåbodstugor varav den ena är förfallen samt ett förfallet fåhus.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Titel: Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Beskrivning: Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Typ: Rapport

Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00850

Titel: Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Beskrivning: Borgsjö kyrka, sanering av hussvamp

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö kyrka, restaurering av fönster

Titel: Borgsjö kyrka, restaurering av fönster

Beskrivning: Borgsjö kyrka med stomme av natursten har rektangulär plan, sakristia i norr och putsade fasader målade i rosa kulör. Taket är brutet och avvalmat, täckt med spån och på mitten krönt med en fyrsidig takryttare och lanternin, båda med karnissvängda tak. Centralt på södra fasaden finns den ursprungliga ingången med klassicistisk omfattning av kvaderputsade pilastar bärande entablent med ett rundfönster ovanför. Idag användes en ingång på västra gavelfasaden. Det finns även en sekundär ingång på sakristians västra sida. Fönstren är rundbågade med tresidig avslutning upptill. Den mörktjärade klockstapeln nordväst om kyrkan är åttsidig med lökkupol och uppfördes 1782 av Pål Pehrsson från Stugun, som spred den särpräglade norrländska trä arkitekturen vidare i ett flertal klockstapelbyggen. Kyrkan, invigd 12 januari 1772, byggdes 1766-68 under ledning av byggmästaren Daniel Hagman, sannolikt efter hans ritningar. Hagman var född omkr. 1710 och var utbildad under rokokons tidsepok, vilken han även senare höll fast vid. Hagman är upphovsmannen bakom en speciell kyrkobyggnadstyp med rektangulär plan, högt brutet valmat tak och utan torn nästan påminnande om en profan herrgård och ingången på mitten av byggnaden. Hagman utnämndes 1756 till stiftsbyggmästare och erhöll 1758 titeln Kunglig befallningshavares Consistoriai för Jämtland och Härjedalen. Han kom att prägla flera kyrkor i mellersta Norrland. Den enskeppiga interiören är mycket välbevarad med ljusputsade väggar och tre valv, brädgolv och sekundärt kalkstensplattor i koret. Altaruppsatsen är skuren av Johan Edler d.ä. 1783. Målnings- och förgyllningsarbeten utfördes av Johan Wagenius 1789. 1915 genomgick kyrkan en omfattande restaurering in- och utvändigt under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg. Då avfårgades de tidigare vita fasaderna i en tegelrosa kulör, golvet lades om och koret fick sitt kalkstensgolv. Sakristians ingång togs upp. Vindfång tillkom vid dörrarna. Träinredningen gråmarmorerades med vita ornament och i fyllningarna samt läktarens undersida målades blom- och landskapsmotiv med figurer av F. Månsson, Stockholm. Pannrum tillkom under koret. 1937-38 skedde en in- och utvändig omputsning och innerväggarna målades svagt gula. 1952 utfördes målnings- och underhållsarbeten exteriört. 1953 inträffade en brand i tornet och det förstörda tornuret och urtavlorna ersattes med nya i utförande efter de gamla. 1970 omputsades innerväggarna och målningsarbeten utfördes (konservator A. Hedman). bänkarnas rödbruna kulör fick sitta kvar. Man fick ett nytt orgelverk byggt av Gustaf Hagströms orgelverkstad. 1972 skedde en fasadrenovering (Bjerkings ingenjörsbyrå AB). 1980 installerades el-värme. 1987 förändrades altarringens knäfall. 1992 omputsas fasaderna och avfärgas i kyrkans ljusare ursprungliga kulör (CEMA Bygg, Krokom). 1993 installeras wc i sakristian.

Typ: Rapport

Borgsjö kyrka, restaurering av fönster

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00921

Titel: Borgsjö kyrka, restaurering av fönster

Beskrivning: Borgsjö kyrka med stomme av natursten har rektangulär plan, sakristia i norr och putsade fasader målade i rosa kulör. Taket är brutet och avvalmat, täckt med spån och på mitten krönt med en fyrsidig takryttare och lanternin, båda med karnissvängda tak. Centralt på södra fasaden finns den ursprungliga ingången med klassicistisk omfattning av kvaderputsade pilastar bärande entablent med ett rundfönster ovanför. Idag användes en ingång på västra gavelfasaden. Det finns även en sekundär ingång på sakristians västra sida. Fönstren är rundbågade med tresidig avslutning upptill. Den mörktjärade klockstapeln nordväst om kyrkan är åttsidig med lökkupol och uppfördes 1782 av Pål Pehrsson från Stugun, som spred den särpräglade norrländska trä arkitekturen vidare i ett flertal klockstapelbyggen. Kyrkan, invigd 12 januari 1772, byggdes 1766-68 under ledning av byggmästaren Daniel Hagman, sannolikt efter hans ritningar. Hagman var född omkr. 1710 och var utbildad under rokokons tidsepok, vilken han även senare höll fast vid. Hagman är upphovsmannen bakom en speciell kyrkobyggnadstyp med rektangulär plan, högt brutet valmat tak och utan torn nästan påminnande om en profan herrgård och ingången på mitten av byggnaden. Hagman utnämndes 1756 till stiftsbyggmästare och erhöll 1758 titeln Kunglig befallningshavares Consistoriai för Jämtland och Härjedalen. Han kom att prägla flera kyrkor i mellersta Norrland. Den enskeppiga interiören är mycket välbevarad med ljusputsade väggar och tre valv, brädgolv och sekundärt kalkstensplattor i koret. Altaruppsatsen är skuren av Johan Edler d.ä. 1783. Målnings- och förgyllningsarbeten utfördes av Johan Wagenius 1789. 1915 genomgick kyrkan en omfattande restaurering in- och utvändigt under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg. Då avfårgades de tidigare vita fasaderna i en tegelrosa kulör, golvet lades om och koret fick sitt kalkstensgolv. Sakristians ingång togs upp. Vindfång tillkom vid dörrarna. Träinredningen gråmarmorerades med vita ornament och i fyllningarna samt läktarens undersida målades blom- och landskapsmotiv med figurer av F. Månsson, Stockholm. Pannrum tillkom under koret. 1937-38 skedde en in- och utvändig omputsning och innerväggarna målades svagt gula. 1952 utfördes målnings- och underhållsarbeten exteriört. 1953 inträffade en brand i tornet och det förstörda tornuret och urtavlorna ersattes med nya i utförande efter de gamla. 1970 omputsades innerväggarna och målningsarbeten utfördes (konservator A. Hedman). bänkarnas rödbruna kulör fick sitta kvar. Man fick ett nytt orgelverk byggt av Gustaf Hagströms orgelverkstad. 1972 skedde en fasadrenovering (Bjerkings ingenjörsbyrå AB). 1980 installerades el-värme. 1987 förändrades altarringens knäfall. 1992 omputsas fasaderna och avfärgas i kyrkans ljusare ursprungliga kulör (CEMA Bygg, Krokom). 1993 installeras wc i sakristian.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Alby kyrka ombyggnad.

Titel: Alby kyrka ombyggnad.

Beskrivning: Alby kyrka ombyggnad.

Typ: Rapport

Alby kyrka ombyggnad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00718

Titel: Alby kyrka ombyggnad.

Beskrivning: Alby kyrka ombyggnad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Dokumentation av och skötselplan för Gammelgården, Råsjö 1;31, fornl nr 165, Borgsjö sn, Ånge kn, Västernorrlands län. Rapport nr 6:95.

Titel: Dokumentation av och skötselplan för Gammelgården, Råsjö 1;31, fornl nr 165, Borgsjö sn, Ånge kn, Västernorrlands län. Rapport nr 6:95.

Beskrivning: Gammelgården byggdes av finnar och var i bruk från 1600- talets början fram till år 1716 då bebyggelsen flyttades till norra delen av Råsjön. Marken fortsatte därefter att brukas till långt fram på 1900-talet. Gammelgården låg,liksom finnbebyggelsen i Värmland, på en höjd i landskapet. På finngårdarna i värmland bedrevs ett jordbruk som var baserat på svedje- och slåtterbruk. Troligen var det så även på Gammelgården. År 1632 bodde tre personer på torpet. De hade 1 tjur, 2 kor och 1 får .. Enligt tionde-redovisningarna gav åkern lite eller ingen skörd. Fem år senare odlade de både råg och korn på gården. Skörden var bättre och man kunde betala sitt tionde. på gården hade de skaffat sig en häst, ett sto och ytterligare sex kor och en kviga, elva får och tre svin. För att kunna föda så många djur måste de haft tillgång till foder- och betesmark på andra håll än gårdens inägomark. I gårdens närhet ligger en mosse där fodertäkt kan ha bedrivits. Djuren kan ha gått och betat i den omgivande skogen. Skogsbete har i dessa trakter bedrivits in på 1980- talet men har nu upphört. Den första stugan byggdes år 1621. Detta årtal fanns inristat i en stock i stugan, som hade formen aven lada med två gluggar för ljusinsläppet. på insidan hade gluggarna luckor som man kunde dra för. Stugan revs år 1939, den var då i ett fallfärdigt skick. Tanken var att den skulle flyttas till hembygdsgården. Det blev inte så, utan den kom att huggas upp till ved.

Typ: Rapport

Dokumentation av och skötselplan för Gammelgården, Råsjö 1;31, fornl nr 165, Borgsjö sn, Ånge kn, Västernorrlands län. Rapport nr 6:95.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00576

Titel: Dokumentation av och skötselplan för Gammelgården, Råsjö 1;31, fornl nr 165, Borgsjö sn, Ånge kn, Västernorrlands län. Rapport nr 6:95.

Beskrivning: Gammelgården byggdes av finnar och var i bruk från 1600- talets början fram till år 1716 då bebyggelsen flyttades till norra delen av Råsjön. Marken fortsatte därefter att brukas till långt fram på 1900-talet. Gammelgården låg,liksom finnbebyggelsen i Värmland, på en höjd i landskapet. På finngårdarna i värmland bedrevs ett jordbruk som var baserat på svedje- och slåtterbruk. Troligen var det så även på Gammelgården. År 1632 bodde tre personer på torpet. De hade 1 tjur, 2 kor och 1 får .. Enligt tionde-redovisningarna gav åkern lite eller ingen skörd. Fem år senare odlade de både råg och korn på gården. Skörden var bättre och man kunde betala sitt tionde. på gården hade de skaffat sig en häst, ett sto och ytterligare sex kor och en kviga, elva får och tre svin. För att kunna föda så många djur måste de haft tillgång till foder- och betesmark på andra håll än gårdens inägomark. I gårdens närhet ligger en mosse där fodertäkt kan ha bedrivits. Djuren kan ha gått och betat i den omgivande skogen. Skogsbete har i dessa trakter bedrivits in på 1980- talet men har nu upphört. Den första stugan byggdes år 1621. Detta årtal fanns inristat i en stock i stugan, som hade formen aven lada med två gluggar för ljusinsläppet. på insidan hade gluggarna luckor som man kunde dra för. Stugan revs år 1939, den var då i ett fallfärdigt skick. Tanken var att den skulle flyttas till hembygdsgården. Det blev inte så, utan den kom att huggas upp till ved.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Titel: Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Typ: Rapport

Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00833

Titel: Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Beskrivning: Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700- tal

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Titel: Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Beskrivning: Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Typ: Rapport

Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00158

Titel: Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Beskrivning: Undersökningsrapport över Borgsjö skans.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Skogshuggarkoja i Jämtgaveln, Borgsjö sn, Medelpad. Rapport 1994:12

Titel: Skogshuggarkoja i Jämtgaveln, Borgsjö sn, Medelpad. Rapport 1994:12

Beskrivning: Skogskojan är uppförd i timmer och långsidornas ytterväggar är indelade i fack som är fyllda med jord och mossa vilande på hyllor av trä i tre fack. Kortsidorna (gavlarna) är i obarkat rundtimmer. Långsidornas innerväggar består av resta och utkilade stockar med den obarkade och runda sidan utåt ytterväggens tätningsmaterial. Byggnadskroppen vilar på en grund av sandblandad jord och där baksidan delvis är ingrävd i en jordbank med inblandning av sand. I övrigt är de nedre stockvarven täckta med sandblandad jord. Sadeltaket som vilar på en friliggande kroppås, uppallad av rundtimmer, är täckt av handspjälkat spån i två lager (varv). De övriga takåsarna består av varvat och klent rundvirke med ett avstånd av 22,5 cm. Innertaket är lagt med klent rundtimmer som ' vilar enbart mot gavelväggarnas krön. Innertaket är tätat med mossa och täckt av jord. På den norra gaveln finns ett kvadratiskt fönster med fyra lufter. Mot södra gaveln finns en kvadratisk eldstad ca 100 cm i sida och intill 70 cm hög och byggd av knuttimrat (laskat) virke. Jordgolvet är täckt med kluvna stockar. Byggnaden är ca 500 cm lång och intill 500 cm bred. Höjden är intill 300 cm.

Typ: Rapport

Skogshuggarkoja i Jämtgaveln, Borgsjö sn, Medelpad. Rapport 1994:12

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00562

Titel: Skogshuggarkoja i Jämtgaveln, Borgsjö sn, Medelpad. Rapport 1994:12

Beskrivning: Skogskojan är uppförd i timmer och långsidornas ytterväggar är indelade i fack som är fyllda med jord och mossa vilande på hyllor av trä i tre fack. Kortsidorna (gavlarna) är i obarkat rundtimmer. Långsidornas innerväggar består av resta och utkilade stockar med den obarkade och runda sidan utåt ytterväggens tätningsmaterial. Byggnadskroppen vilar på en grund av sandblandad jord och där baksidan delvis är ingrävd i en jordbank med inblandning av sand. I övrigt är de nedre stockvarven täckta med sandblandad jord. Sadeltaket som vilar på en friliggande kroppås, uppallad av rundtimmer, är täckt av handspjälkat spån i två lager (varv). De övriga takåsarna består av varvat och klent rundvirke med ett avstånd av 22,5 cm. Innertaket är lagt med klent rundtimmer som ' vilar enbart mot gavelväggarnas krön. Innertaket är tätat med mossa och täckt av jord. På den norra gaveln finns ett kvadratiskt fönster med fyra lufter. Mot södra gaveln finns en kvadratisk eldstad ca 100 cm i sida och intill 70 cm hög och byggd av knuttimrat (laskat) virke. Jordgolvet är täckt med kluvna stockar. Byggnaden är ca 500 cm lång och intill 500 cm bred. Höjden är intill 300 cm.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Titel: Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Beskrivning: Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Typ: Rapport

Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00104

Titel: Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Beskrivning: Rapport över besiktning av 3 st. nyupptäckta forngravar, Ånge by, Borgsjö sn, Medelpad.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB för vindpark i området Gubbaberget. Socken: Borgsjö och Ramsjö, Landskap: Medelpad och Hälsingland, Kommun: Ånge och Ljusdal, Län: Västernorrland och Gävleborg

Titel: Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB för vindpark i området Gubbaberget. Socken: Borgsjö och Ramsjö, Landskap: Medelpad och Hälsingland, Kommun: Ånge och Ljusdal, Län: Västernorrland och Gävleborg

Beskrivning: Inför planerna på en vindpark i området Gubbaberget i Borgsjö och Ramsjö socknar, Ånge kommun, Västernorrlands län respektive Ljusdals kommun Gävleborgs län, har Pöyry SwedPower AB låtit genomföra en frivillig arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) som kulturhistoriskt planeringsunderlag inför den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsprövningen. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde utredningen 2012 vilken omfattade en byrå- och fältinventering samt en efterföljande antikvarisk besiktning/kontroll i fält. Utredningsområdet är ett höglänt skogsbeklätt område bestående av kuperad till starkt kuperad moränmark med mellanliggande stråk av myrmark och tjärnar. Området består mestadels av markberedd produktionsskog. Närmaste byarna, Grundsjön, Naggen och Stugutjärn, ligger 400–800 meter utanför områdets gränser. Innan utredningen var två övriga kulturhistoriska lämningar kända i utredningsområdet, en koja och en kolbotten. Under fältrekognosceringen påträffades inga fasta fornlämningar i utredningsområdet. Inte heller finns det någon kulturhistorisk bebyggelse, kulturmiljö eller riksintresseområde inom eller i nära anslutning till utredningsområdet. Utöver de två lokaler som var kända innan utredningen registrerades ytterligare 52 lokaler. Av de totalt 54 lokalerna har 49 bedömts utgöra övriga kulturhistoriska lämningar, tre är sentida lämningar och två lokaler är endast kända genom uppteckningar, uppgift om. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av 14 kolningsanläggningar (ensamliggande kolbottnar), åtta husgrunder (ensamliggande kojor och en jordkällare), 21 områden med skogsbrukslämningar (med kojor, baracker, kolbottnar, en jordkällare, en brunn och/eller stallgrunder), en fossil åker, en fäbodvall, en dammvall, en historisk ristning i träd och två naturföremål/-bildningar med tradition (en tall med bläckor samt ett område med stämpelbläckor). De tre sentida lämningarna, bestående av gränsmärken i befintlig gräns, betraktas idag inte som kulturlämningar och registreras ej. De två uppgifterna om husgrunder (en koja respektive några baracker) är inte av antikvariskt intresse. Utöver ovannämnda noterades 26 lokaler med kulturspår i träd (biologiska kulturlämningar) som idag inte betraktas som övriga kulturhistoriska lämningar. Ortnamnen, det historiska kartmaterialet och de i fält återfunna och dokumenterade kulturhistoriska lämningarna visar att utredningsområdet har använts som utmarksområde under historisk tid, främst i samband med jordbrukets och skogsbrukets utveckling under 1800- och 1900-talen. Inga av de lämningar som dokumenterades är skyddade genom kulturminneslagen (KML) vilket innebär att ingrepp i eller i deras närhet inte är tillståndspliktigt. Likväl är det önskvärt, om inte obligatoriskt, att hänsyn visas till alla de lämningar som finns inom utredningsområdet oavsett antikvarisk status. Förslagsvis genom att lämna en skogsbeklädd buffertzon runt lämningarna i syfte att dämpa eventuell audio-visuell påverkan från närliggande vindkraftverk och tillfartsvägar. Speciellt känsligt är två mikromiljöer av kulturhistoriskt intresse, den ena kring Hedsjövallen och den andra mellan Hedsjövallen och Lillnaggen. Man bör i och kring dem undvika att anlägga vägar och vindkraftverk för nära och/eller mellan de olika och enskilda lämningarna som tillsammans bildar de två mikromiljöerna. Utöver hänsyn är ingen annan antikvarisk åtgärd motiverad med anledning av den planerade vindparken.

Typ: Rapport

Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB för vindpark i området Gubbaberget. Socken: Borgsjö och Ramsjö, Landskap: Medelpad och Hälsingland, Kommun: Ånge och Ljusdal, Län: Västernorrland och Gävleborg

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01311

Titel: Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB för vindpark i området Gubbaberget. Socken: Borgsjö och Ramsjö, Landskap: Medelpad och Hälsingland, Kommun: Ånge och Ljusdal, Län: Västernorrland och Gävleborg

Beskrivning: Inför planerna på en vindpark i området Gubbaberget i Borgsjö och Ramsjö socknar, Ånge kommun, Västernorrlands län respektive Ljusdals kommun Gävleborgs län, har Pöyry SwedPower AB låtit genomföra en frivillig arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) som kulturhistoriskt planeringsunderlag inför den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsprövningen. Murberget Länsmuseet Västernorrland genomförde utredningen 2012 vilken omfattade en byrå- och fältinventering samt en efterföljande antikvarisk besiktning/kontroll i fält. Utredningsområdet är ett höglänt skogsbeklätt område bestående av kuperad till starkt kuperad moränmark med mellanliggande stråk av myrmark och tjärnar. Området består mestadels av markberedd produktionsskog. Närmaste byarna, Grundsjön, Naggen och Stugutjärn, ligger 400–800 meter utanför områdets gränser. Innan utredningen var två övriga kulturhistoriska lämningar kända i utredningsområdet, en koja och en kolbotten. Under fältrekognosceringen påträffades inga fasta fornlämningar i utredningsområdet. Inte heller finns det någon kulturhistorisk bebyggelse, kulturmiljö eller riksintresseområde inom eller i nära anslutning till utredningsområdet. Utöver de två lokaler som var kända innan utredningen registrerades ytterligare 52 lokaler. Av de totalt 54 lokalerna har 49 bedömts utgöra övriga kulturhistoriska lämningar, tre är sentida lämningar och två lokaler är endast kända genom uppteckningar, uppgift om. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av 14 kolningsanläggningar (ensamliggande kolbottnar), åtta husgrunder (ensamliggande kojor och en jordkällare), 21 områden med skogsbrukslämningar (med kojor, baracker, kolbottnar, en jordkällare, en brunn och/eller stallgrunder), en fossil åker, en fäbodvall, en dammvall, en historisk ristning i träd och två naturföremål/-bildningar med tradition (en tall med bläckor samt ett område med stämpelbläckor). De tre sentida lämningarna, bestående av gränsmärken i befintlig gräns, betraktas idag inte som kulturlämningar och registreras ej. De två uppgifterna om husgrunder (en koja respektive några baracker) är inte av antikvariskt intresse. Utöver ovannämnda noterades 26 lokaler med kulturspår i träd (biologiska kulturlämningar) som idag inte betraktas som övriga kulturhistoriska lämningar. Ortnamnen, det historiska kartmaterialet och de i fält återfunna och dokumenterade kulturhistoriska lämningarna visar att utredningsområdet har använts som utmarksområde under historisk tid, främst i samband med jordbrukets och skogsbrukets utveckling under 1800- och 1900-talen. Inga av de lämningar som dokumenterades är skyddade genom kulturminneslagen (KML) vilket innebär att ingrepp i eller i deras närhet inte är tillståndspliktigt. Likväl är det önskvärt, om inte obligatoriskt, att hänsyn visas till alla de lämningar som finns inom utredningsområdet oavsett antikvarisk status. Förslagsvis genom att lämna en skogsbeklädd buffertzon runt lämningarna i syfte att dämpa eventuell audio-visuell påverkan från närliggande vindkraftverk och tillfartsvägar. Speciellt känsligt är två mikromiljöer av kulturhistoriskt intresse, den ena kring Hedsjövallen och den andra mellan Hedsjövallen och Lillnaggen. Man bör i och kring dem undvika att anlägga vägar och vindkraftverk för nära och/eller mellan de olika och enskilda lämningarna som tillsammans bildar de två mikromiljöerna. Utöver hänsyn är ingen annan antikvarisk åtgärd motiverad med anledning av den planerade vindparken.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Arkeologisk förundersökning av Raä 9 Borgsjö sn samt särskild utredning vid Ö, Tirsta och Östervallsta i Ånge kommun. Rapportnummer 2013:10

Titel: Arkeologisk förundersökning av Raä 9 Borgsjö sn samt särskild utredning vid Ö, Tirsta och Östervallsta i Ånge kommun. Rapportnummer 2013:10

Beskrivning: Murberget, Länsmuseet Västernorrland genomförde under oktober 2012 en särskild arkeologisk utredning inför nydragning av mindre körvägar längs järnvägen i Ö och Tirsta i Ånge kommun. Anledningen till vägbygget var Trafikverkets ändring av flera obevakade järnvägsövergångar längs den aktuella sträckan. Vidare utfördes även en förundersökning av Raä 9 (gravhögar) i Borgsjö sn. Raä 9 berördes av den planerade vägen då högarna låg i den tänkta vägdragningen. Syftet med utredningen var klargöra om ej tidigare kända fornlämningar förekom inom det aktuella utredningsområdet, samt klargöra status, utbredning och sammansättning av lämningarna inom Raä 9. Murberget kunde inte påvisa några objekt med fornlämningsstatus längs utredningssträckan. Enstaka föremål påträffades, exempelvis ett bryne som kan vara förhistoriskt och i närheten av Ö gamla tomt (Raä 35 i Borgsjö sn) påträffades i ett dike/skräpgrop en utdragen djupare plogfåra innehållande ett medeltida mynt, metallknappar, rödgods, kritpipa 1750-tal, div glas och järnfragment (Raä 263 Borgsjö sn, fyndplats). Raä 9, som var registrerad som 4 högar varav en bedömd som gravhög och övriga tre osäkra, avfärdades som fornlämning. Samtliga högar visade sig vara rester från byggandet av järnvägen.

Typ: Rapport

Arkeologisk förundersökning av Raä 9 Borgsjö sn samt särskild utredning vid Ö, Tirsta och Östervallsta i Ånge kommun. Rapportnummer 2013:10

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_01295

Titel: Arkeologisk förundersökning av Raä 9 Borgsjö sn samt särskild utredning vid Ö, Tirsta och Östervallsta i Ånge kommun. Rapportnummer 2013:10

Beskrivning: Murberget, Länsmuseet Västernorrland genomförde under oktober 2012 en särskild arkeologisk utredning inför nydragning av mindre körvägar längs järnvägen i Ö och Tirsta i Ånge kommun. Anledningen till vägbygget var Trafikverkets ändring av flera obevakade järnvägsövergångar längs den aktuella sträckan. Vidare utfördes även en förundersökning av Raä 9 (gravhögar) i Borgsjö sn. Raä 9 berördes av den planerade vägen då högarna låg i den tänkta vägdragningen. Syftet med utredningen var klargöra om ej tidigare kända fornlämningar förekom inom det aktuella utredningsområdet, samt klargöra status, utbredning och sammansättning av lämningarna inom Raä 9. Murberget kunde inte påvisa några objekt med fornlämningsstatus längs utredningssträckan. Enstaka föremål påträffades, exempelvis ett bryne som kan vara förhistoriskt och i närheten av Ö gamla tomt (Raä 35 i Borgsjö sn) påträffades i ett dike/skräpgrop en utdragen djupare plogfåra innehållande ett medeltida mynt, metallknappar, rödgods, kritpipa 1750-tal, div glas och järnfragment (Raä 263 Borgsjö sn, fyndplats). Raä 9, som var registrerad som 4 högar varav en bedömd som gravhög och övriga tre osäkra, avfärdades som fornlämning. Samtliga högar visade sig vara rester från byggandet av järnvägen.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Typ: Rapport

Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Inventarienummer: SE_YLM_RPRT_00447

Titel: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Beskrivning: Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Dokument: (7)

Artur Vestberg

Titel: Artur Vestberg

Beskrivning: Artikeln finns i museets årsbok Ångermanland-Medelpad 1937.

Typ: Document

Artur Vestberg

Inventarienummer: SE_YLM_DOC_00198

Titel: Artur Vestberg

Beskrivning: Artikeln finns i museets årsbok Ångermanland-Medelpad 1937.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Konservering av prästhem

Titel: Konservering av prästhem

Beskrivning: Artikeln finns i museets årsbok Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1923 häft 1 och 2

Typ: Document

Konservering av prästhem

Inventarienummer: SE_YLM_DOC_00391

Titel: Konservering av prästhem

Beskrivning: Artikeln finns i museets årsbok Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1923 häft 1 och 2

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Verksamhetsberättelse 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund

Titel: Verksamhetsberättelse 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund

Beskrivning: Verksamhetsberättelse för 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund av Sveriges husmodersföreningars riksförbund Årsmötet hölls på Stora hotellet i Ånge den 4-5 maj. Husmodersdagen hölls i Timrå den 18 augusti En studieresa till Stockholm anordnades för att besöka en hemslöjdsutställning på Liljevalchs.

Typ: Document

Verksamhetsberättelse 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund

Inventarienummer: se_ylm_WendelaHellman_8

Titel: Verksamhetsberättelse 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund

Beskrivning: Verksamhetsberättelse för 1955 rörande verksamheten inom Västernorrlands läns husmodersförbund av Sveriges husmodersföreningars riksförbund Årsmötet hölls på Stora hotellet i Ånge den 4-5 maj. Husmodersdagen hölls i Timrå den 18 augusti En studieresa till Stockholm anordnades för att besöka en hemslöjdsutställning på Liljevalchs.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Inbjudan till husmodersdag

Titel: Inbjudan till husmodersdag

Beskrivning: Inbjudan till husmodersdag Mapp 1 skrivelser och brev ang. studiecirklar, insamlingar mm. a-j, foton

Typ: Document

Inbjudan till husmodersdag

Inventarienummer: se_ylm_WendelaHellman_378

Titel: Inbjudan till husmodersdag

Beskrivning: Inbjudan till husmodersdag Mapp 1 skrivelser och brev ang. studiecirklar, insamlingar mm. a-j, foton

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Borgsjö Husmodersförening övernattning

Titel: Borgsjö Husmodersförening övernattning

Beskrivning: Borgsjö Husmodersförening övernattning Mapp 1 skrivelser och brev ang. studiecirklar, insamlingar mm. a-j, foton

Typ: Document

Borgsjö Husmodersförening övernattning

Inventarienummer: se_ylm_WendelaHellman_370

Titel: Borgsjö Husmodersförening övernattning

Beskrivning: Borgsjö Husmodersförening övernattning Mapp 1 skrivelser och brev ang. studiecirklar, insamlingar mm. a-j, foton

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Titel: Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Beskrivning: Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Typ: Document

Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Inventarienummer: se_ylm_WendelaHellman_779

Titel: Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Beskrivning: Om inbjudan samt dagordning till ombudsmöte

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Titel: Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Beskrivning: Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Typ: Document

Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Inventarienummer: SE_YLM_DOC_TOP_Dnr_0367_1974

Titel: Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Beskrivning: Angående planerade skogsbilvägar inom Sollefteå kommun; Helgum och Långsele socknar, Ånge kommun; Borgsjö socken och Sundsvalls kommun; Tuna socken.

Har du information om detta objekt?
Maila oss så uppdaterar vi informationen.

Ljud: (9)

Musikminnen. Anny Uddevik berättar (del 4 av 8)

:

Beskrivning: Om att Anny fick Zornmärket i brons 1953 i Östersund. Om jurymedlemmarna och om hur spelmannen Anton Högerberg hade uppmuntrat henne att anmäla sig. Om låtarna och om att det var två dagar med uppspelningar Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz(inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 1 av 8)

:

Beskrivning: Om första instrumentet, som hon gjorde själv. Om cittran och musiken i Missionskyrkan, om repertoarer och om att hon lärde sig Jämtvalsen av en skolkamrats pappa. Föräldrarna köpte en cittra och morbrodern lånade ut sin fiol. Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf Watz inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Jan Wolf-Watz, Inger Stenman

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 8 av 8)

:

Beskrivning: Om undervisning och musikkurser. Om hur hon blev uppmanad att ta över några musikkurser och hur det sedan har fortsatt. Anny har undervisat i Allsta, Erikslund, Alby, Ede, Borgsjö och på andra platser. Hon började med det på 1950-talet. Fler och fler instrument kom till liksom sommarkurser och fortbildningar; många på Framnäs. Om att hon följt med i förändringarna i skolan. Vid omorganisering till såväl FU (Förberedande undervisning) som till kompanjonlärarskap i klasserna. Med tiden fick Ånge kommunal musikskola. Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz(inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Inger Stenman, Jan Wolf-Watz

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen. Anny Uddevik berättar (del 5 av 8)

:

Beskrivning: Om radioinspelning i Östersund 1951 med Borgsjö spelmanslag. Producent: Mats Arnberg. Om att de inte fick stampa takten eller humma när de spelade. Om att Anny spelade andra stämma efter noter och att det inte var omtyckt. Namn på spelmanslagets medlemmar Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz(inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 3 av 8)

:

Beskrivning: Om hur Anny kom med i Borgsjö spelmanslag, som hade bildats 1951, trots att hon inte räknade sig som spelman. Om att de bara var två kvinnor i spelmanslaget. Om att Ånge spelmanslag bildades för ca 11 år sedan och att hon nu är medlem där. Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz(inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Inger Stenman, Jan Wolf-Watz

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 7 av 8)

:

Beskrivning: Om orkesterföreningen och musiksällskapet. Om Fem-Pelle och den första orkester, som Anny var med i. Om Olika dirigenter genom decennierna Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz(inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Inger Stenman, Jan Wolf-Watz

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 2 av 8)

:

Beskrivning: Om lektioner för Fem-Pelle på Stora hotellets tredje våning, om repertoaren, om stöd för att utbilda sig vid Ingesunds folkliga musikskola 1934 - 1935. Om hur hon prövade in med "Trollens brudmarsch", om lärarna, rektor Dahlgren och deras instrumentarium Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz (inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Inger Stenman, Jan Wolf-Watz

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Musikminnen Anny Uddevik berättar (del 6 av 8)

:

Beskrivning: Om spel till dans i mitten av 1930-talet. Om besättning och celloidmegafon, om ostämda pianon och repertoarer, om spelplatser som Stöde, Nyhem, Alby, Ånge, mest utomhus och sommartid, om att spelkamraten Majt hade skaffat sig en taffel och att de gick efter bangården till henne. Musikläraren Anny Uddevik (född 1917), Ånge, berättar för Inger Stenman och Jan Wolf-Watz (inspelning). Året är 1990

Programledare: Anny Uddevik, Inger Stenman, Jan Wolf-Watz

Sänt:

Källa: Murberget Länsmuseet Västernorrland

Intervju med Rune Backman

:

Beskrivning: Intervju med Rune Backman, Gammelbodarna, Borgsjö sn, Ange kn. Forts. i volymbeskrivning. Gammelbodarna naturreservat. Intervju: Helene Öhrling, hösten 1995. Endast insp. på en sida. Se PDF filer under "PDFLST" Kassetten finns hos Helene Öhrling, Länsstyrelsen, Härnösand

Programledare: Rune Backman, Helene Öhrling

Sänt:

Källa:

Kulturmiljöer: (3)

Erikslunds Sågverk

Titel: Erikslunds Sågverk

Upptecknare:

Meddelare: AB Norrlandshus, SCA, Callans trä

År:

Socken/stad: Borgsjö socken, Sverige, EU, Västernorrlands län, Sverige, EU, Ånge Kommun, Sverige, EU, Erikslunds Sågverk, Sverige, EU

By/kvarter: Borgsjö, Sverige, EU, Västernorrlands län, Ånge, Erikslunds Sågverk

Erikslunds Sågverk 1894 uppför Borgsjöbönder en ångsåg i Erikslund Vid Borgsjöns strand. 1938 ombildas bolaget och samma år bygger AB Norrlandshus i Ånge upp en trähusfabrik i anslutning till sågen.55 man arbetade vid de båda arbetsplatserna. Verksamheten avvecklades successivt och i början på 1950-talet köptes fabriken upp av SCA och Callans trä.Den nyttjades sedermera som verkstad för flottningen. Idag står lokalerna tomma utan spår efter maskinparken.

Tälje Manufakturverk

Titel: Tälje Manufakturverk

Upptecknare: Sundeis Boreaus

Meddelare:

År:

Socken/stad: Ånge Kommun, Sverige, EU, Borgsjö socken, Sverige, EU, Västernorrlands län, Sverige, EU, Tälje Manufakturverk, Sverige, EU

By/kvarter: Ånge, Sverige, EU, Borgsjö, Västernorrlands län, Tälje Manufakturverk

Tälje Manufakturverk Handl. Sundeis Boreaus får 1805 privilegier för en knipp- och en spikhammare vid Täljeån. 50 skeppund järn fick köpas från Torpshammars bruk. Manufakturverket upphörde i mitten av 1800-talet. En längre tid hade det använts endast för liesmide. Smedjebyggnaden brinner 1873. Endast rester av dammanläggningen finns kvar i Täljeån. Kvarnbyggnaden. står kvar och används som bostadshus. Rester av en såganläggning syns ett stycke uppströms. Troligen rör det sig om en mindre bysåg.

Callans Trä Sågverk

Titel: Callans Trä Sågverk

Upptecknare: Bo Callans

Meddelare:

År:

Socken/stad: Ånge Kommun, Sverige, EU, Borgsjö socken, Sverige, EU, Västernorrlands län, Sverige, EU, Callans Trä, Sverige, EU

By/kvarter: Ånge, Sverige, EU, Borgsjö, Västernorrlands län, Callans Trä

Callans Trä Sågverk Sågverksrörelsen startar 1939 av Bo Callans. Till en början legosågas timmer. 1940 byggs såganläggningen. På 1940-talet byggs även hyvleriet, som ännu är i bruk. Torken anläggs 1967. 1972 byggs justerverket och året därpå byggs den nya sågen på sannia plats som den förra. Den helt moderna sågen har tre sågande maskiner (cirkelbågar). 25 000 m3 sågad vara, gran och fura produceras per år. 5 000 m går till byggnadsindustrin. 75% av den sågade varan går på export. Allt avfall i sågen säljs till massaindustrin. Spånavfallet använder man för eldning. Barkavfallet går till Ortvikens industrier för eldning. Skogen köpes på rot. 40 man är anställda i sågen, 10 man i skogen och 7 tjänstemän.