Skapande skola

Skapande skola

Via Västernorrlands museum och Friluftsmuseet Murberget finns många möjligheter till roliga och kreativa skapande skola-projekt där eleverna samtidigt får en fördjupad kunskap för länets konst och kulturarv.

Vad är skapande skola?
Skapande skola är ett statsbidrag som finns till för att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Målet är att barn och unga ska få möjlighet att ta del av kulturens alla uttrycksformer och på så sätt öka sitt eget skapande. Genom konst och kultur får eleverna ta del av nya perspektiv och får en ökad förståelse för världen de lever i. Bidraget riktar sig mot grundskolans F-9, förberedelseklass och särskola och kan sökas av skolans huvudman.

Läs mer på Kulturrådets webbplats

Har du en idé till ett Skapande skola- program?
Museets kulturarvspedagoger och hemslöjdskonsulenter kan skräddarsy visningar, program och workshops efter önskemål. Det kan gälla både entimmes visningar eller längre projekt. Vi kan tematisera besöken efter århundraden eller efter ett tema. Vi åker även gärna ut och arrangerar program i skolans närområde.

Kom med dina idéer till oss så gör vi något kul! Kontakt se nedan