Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet. Kultur och hälsa står alltmer i fokus för forskningen, både i Sverige och i omvärlden. Även samarbeten mellan kulturaktörer och ansvariga inom sjuk- och hälsovården runt om i landet ökar. Museet arbetar sedan flera år tillbaka med olika grupper med olika behov.

Vi har en unik möjlighet att erbjuda miljöer och innehåll som fungerar stimulerande på många plan. Det goda samtalet och den lugna stunden ligger som grund där vi har tid att möta besökarna på deras villkor. En träff i Prästgårdens 40-talsmiljö hjälper ett dunkelt minne att känna igen skeenden från barndomen, kokkaffe och kolbullar vid öppen eld i Skogshuggarkojan blir en lugn och icke krävande stund för en utbränd själ. Taktila kopior berättar om de föremål som ögat inte kan se bakom monterglaset. Ja, möjligheterna är oändliga!