Lärande / Pedagogisk verksamhet

Verksamheten inom Lärande/Pedagogisk verksamhet kommer till stora delar att vara vilande under hösten 2019 och 2020. Under augusti presenteras det utbud som museet under hösten erbjuder under fliken “Bokningar, produkter och tjänster”. Klicka på denna länk: Till bokningar, produkter och tjänster

Museet kommer under 2019-2022 att arbeta om basutställningar, och publikt utbud. Under 2020 kommer den pedagogiska skolverksamheten att utredas i förhållande till bl.a. nya basutställningar och ett förslag på nytt uppdrag kommer att tas fram.