Nätverk för kunskap

Interregionalt samarbete
Samarbete mellan museer är vardagsverksamhet för de flesta. Men de senaste decenniet har ett mera formellt samarbete tagit from. Som en följd av regionsammanslagningar och förändrade gränser har de regionala museerna ökat samarbetet från ca 2008. Utvecklingsprojekt utformas tillsammans och kännedomen och utbytet av kompetenser och tjänster ökar.

Under perioden 2018 till 2021 har de nordliga länens museer, närmare bestämt Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum, länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland samarbetet kring kunskapsuppbyggnad, fortbildning och forskning. Även kommunala museer i regionen har deltagit. Nätverk för kunskap syftar till att knyta kontakter med externa forskare, fortbilda medarbetare och att öka samarbetet mellan museerna.