Landskapet för asylsökande

Landskapet för asylsökande, är ett samarbetsprojekt.

Internationella klubben 5i12, Västernorrlands museum och Ängekyrkan i Härnösand är medarbetsparter i projektet sedan 2019. Projektet startades år 2018 av Ångermanland Hembygdsförbund tillsammans med Västernorrlands museum och projektledaren Medhanie Alemayo. Syftet med projektet är att främjar vuxna asylsökandes kunskap om det svenska samhället genom aktiv deltagande i kulturlivet. Insatsen omfattar fyra kommuner i Ångermanland och siktar till ett ännu breddare geografiskt område i Västernorrland framöver.

Huvudområdet är kultur, mänskliga rättigheter, demokrati, kulturhistoria och integration och verkar för en ömsesidig förståelse, utbyte av normer och värderingar och att skapa gemenskap. Aktiviteterna i projektet gör väntetiden under asylprocessen meningsfull och bidrar till en enklare och snabbare etablering i samhället efter asylprocessen. Projektet verkar för ett jämlik samhället där alla är delaktiga på sina villkor samt fungerar som ett kontaktnät mellan myndigheter och målgruppen genom sitt engagemang i aktuella frågor.

Insatsen fokuserar under 2021 på diskussioner om demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, Information om Covid-19 och Covid-19-vaccin osv.

Landskapet för asylsökande fortsätter år 2022 med huvudfokus på Kulturarv och kulturhistoria, föreningslivet i demokratin och samhällsorientering om traditioner och högtider i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter och att leva med barn i Sverige.  Projektet bedrivs med statliga medel, ”Tidiga Insatser för Asylsökande” (TIA) som Länsstyrelsen Västernorrland delar till aktörer som verkar för vuxna asylsökande i länet.

Studiecirkel del 3, 11 oktober-27 november 2021

Studiecirkel del 3 11 okt till 27 nov 2021


Kontakt

Medhanie G. Alemayo (Projektledare)

E-mail: medhanie.alemayo@vnmuseum.se

Tel: 073-0587634