VÄSTERNORRLANDS MUSEUM: NOD FÖR KUTLURARVSTURISM OCH KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Västernorrlands museum: nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar är ett projekt som arbetar regionalt med att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar (KKN), med ett särskilt intresse för kulturarvsverksamheter.

Projektet vill bidra till hållbarhet, tillväxt och ett levande näringsliv genom att skapa regional samverkan, nya mötesplatser och kunskapsförmedling för kreativa individer och företag i Västernorrland. Detta sker genom nätverksskapande och utveckling fokuserad på torgmiljön på friluftsmuseet.


Mer info kommer.