Styrelsen

Styrelsens ledamöter i Björkå AB fornminnesfond utses när att de väljs till styrelsen i stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Detta beror på att Björkåfonden har så kallad ”anknuten förvaltning” till stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Det betyder att Björkåfonden drivs som en egen juridisk person men administreras av länsmuseet.

Ordinarie ledamöter:

Carl L Thunberg, ordf. (M) utsedd av Region Västernorrland

Monica Fahlén, vice ordf (S), utsedd av Härnösands kommun

Thomas Näsholm, (S), utsedd av Region Västernorrland

Lotta Borg (SJVP), utsedd av Region Västernorrland

Erik Thorsell (SJVP) utsedd av Region Västernorrland

Christian Wasell (M), utsedd av Härnösands kommun

Ersättare:

Marie Sjöblom Olsson (S), utsedd av Region Västernorrland

Anne-Li Sjölund (C), utsedd av Region Västernorrland

Madeleine Cotz (SJVP), utsedd av Region Västernorrland

Thomas Pålsson (L), utsedd av Härnösands kommun

Mattias Sjölander (MP), utsedd av Härnösands kommun.

 

För ekonomin i Björkåfonden svarar Ann Kristofersson (ann.kristofersson@vnmuseum.se).

För administration och ansökningar svarar Bengt Wittgren (bengt.wittgren@vnmuseum.se).