Västernorrlands museum står upp för världens miljöförsvarare och är en av arrangörerna till ljusmanifestationen #light4defenders den 10 december 2019, tillsammans med Naturskyddsföreningen Härnösand, Svenska Kyrkan Härnösands pastorat, Sida Partnership och Härnösands folkhögskola.

Vi som museum vill stå upp för de som försvarar miljön. Det vi museer kan göra är att berätta berättelserna om de som gjort motstånd, skapat förändring och inte minst –  ge tillgång till fakta. Museer är inte neutrala, utan vill synliggöra och skapa förutsättningar för människors möjlighet att agera för en gemensam framtid. Museer agerar i ett långt tidsperspektiv – i historien, samtiden och framtiden #museumsarenotneutral

Museer världen över har hittills varit mer aktiva än vi i Sverige vad gäller att ta ställning för klimatstrejk och för folkrörelsen Fridays for future. Det vill vi ändra på. Vi har som organisation inför idag tagit ställning att ingå i arbetet #Museumsforfuture. Museumsforfuture är en global rörelse bestående av kulturarvs- och museiprofessionella m.fl. som står upp för att stödja #Fridaysfor future och som stöttar de 7 principer som #fridaysforfuture utgår ifrån:

  1. We are a youth-driven movement that is open to everyone and brings people together.
  2. We commit to meeting the 1.5 c target of the Paris Climate Agreement and achieve global climate justice.
  3. We are self-organised, distributed and politically independent. We are open to all people who share our goals and values.
  4. We adapt our structures and approaches to favour local conditions.
  5. We advocate for and work on change on all levels – institutional, local, national, and international. We will not be taken over by any organization at any level.
  6. We operate in a democratic, transparent, and open way.
  7. We are a non-violent movement.

 

Västernorrlands museum kommer att arbeta för att i vår verksamhet skapa möjligheter och förutsättningar för en hållbar framtid, bland annat under vårt temaår 2020 med fokus hållbarhet och agenda 2030. Vi samlar in berättelser om klimatkampen och om hållbarhet under #mittvästernorrland, och vi har ett medvetet perspektiv på hållbarhet inom vårt arbete med utställningar, program och kulturmiljö.

Vi uppmanar andra museer att göra detsamma!