Staden tar form

En seminariedag om kulturvärden som resurs i plan- och bygglovsprocesser

 

Kulturvärden finns överallt, i vardagens bebyggelse, i påkostad arkitektur eller äldsta timmerhus. Hur kan vi se bevarandefrågan och varsamhet som en resurs i det regionala hållbarhetsarbetet? Vad menas med varsamt och hur beaktar vi kulturvärden vid energibesparande projekt? Boka in 11 september så ses vi på Sveateatern i Sundsvall! Målgruppen för årets kommunseminarium är politiker, handläggare men även annan personal som kommer i kontakt med kulturvärden såsom fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

Seminariet genomförs enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. På plats och/eller digitalt. Anmälan sker på länsstyrelsen hemsida.

NÄR: 2020-09-11

VAR: Sveateatern i Sundsvall

KOSTNAD: Seminariedagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 sep 2020

Målgrupp

Målgruppen för årets kommunseminarium är politiker, handläggare men även annan personal som kommer i kontakt med kulturvärden såsom fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

Arrangörer

Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland.

Det går antingen att delta på plats, begränsat till 40 personer, eller delta digitalt via länk.

Anmälan

För att delta på plats på Sveateatern anmäl dig via denna sida: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasternorrland/2020-06-24-staden-tar-form—en-seminariedag-om-kulturvarden-som-resurs-i-plan–och-bygglovsprocesser.html

Vill du däremot delta digitalt, ska du göra det i ett annat anmälningsformulär:

Webbinarium: Staden tar form – en seminariedag om kulturvärden som resurs i plan- och bygglovsprocesser

PROGRAM 2020-09-11

Moderator: Johanna Ulfsdotter Västernorrlands Museum.

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Kulturmiljö som resurs Välkommen och information från Länsstyrelsens i Västernorrland och Väster norrlandsmuseum

10.05 Gestaltad livsmiljö och Boverkets nya utbildningsmaterial Länsstyrelsen berättar om den nationella arkitekturpolitiken och kompetenssatsningen på kulturvärden enligt Plan- och bygglagen” Karin Hermans arkitekt, plan handläggare samt Isabelle Engelin byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Västernorr land.

10.30 Kulturmiljö som resurs i kommunal samhällsplanering – kulturmiljöworkshops för politiker och tjänstemän. Johanna Ulfsdotter, Västernorrlands museum.

10.45 Konservator Anne Braun, Västernorrlands museum – Konservering kan vara ett alternativ till fasadrenovering i stenstan.

11.10 Västernorrlands museums arkeologer – Ny kunskap skapas efter utgrävningar i Sundsvall. Ola George, arkeolog.

12.00 Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vad säger lagen om avvägning mellan energieffektivisering och kulturhistoriska värden? Och vilken vägledning får vi genom domstolarnas beslut? Mia Geijer, Fil. dr, antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro och lektor vid Uppsala Universitet.

13.00 Vad är varsamt? – varsamhetskravet i plan – och bygglagen gäller all bebyggelse. Men vad menas med varsamt och vilka metoder underlättar arbetet med att värna kulturvärden? Vikten av tidigt samråd och kontrollplaner. Anette Lund Contexto AB, antikvarie och sakkunnig kulturvärden PBL.

14.00 Kort lunchpaus

14.30 Att välja rätt kompetens Är det svårt att hitta rätt kompetens vid restaureringsärenden? Undrar du var du kan nå en timmerman eller antikvarie? Byggnadsvårds Mitt är ett nätverk för hantverkare, konsulter och konservatorer som arbetar med bevarandefrågor. Här informerar de om sina medlemmar och vilka verksamheter de representerar.

14.45 Sammanfattning av dagen

För mer information och frågor kring programmet, kontakta: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

Rör din fundering anmälan, kontakta: isabelle.engelin@lansstyrelsen.se

Välkomna!