Västernorrlands museum är en av arrangörerna av den kulturmiljökonferens som hålls varje år i länet. I år är vi på plats i Ånge för att fokusera på Industrisamhällets kulturmiljöer och bebyggelse.

Västernorrland präglas starkt av industrisamhällets framväxt. Industrin har skapat nya samhällen, banat väg för nya bostadsområden, infrastrukturer och fabrikslokaler. Områden med höga kulturvärden och utgör en av de viktigaste kärnvärdena i länets identitet. Syftet med konferensen är att lyfta dessa miljöer som och resurs för plats- och samhällsutveckling.

Konferensen pågår under två dagar, torsdag 29 september och fredag 30 september. Utgångspunkten är Ljungaverks folkets hus, men vi kommer också att göra exkursioner i bland annat Ljungaverks gamla industriområde och Torpshammars bruksmiljö.

Välkommen att läsa mer om konferensen och anmäla dig på https://vnmuseum.se/byggnadsvard/kommunstod/kulturmiljo-som-resurs/industrisamhallets-kulturmiljoer/.
Sista anmälningsdag är 22 september.

Vi arrangerar konferensen tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Ånge kommun.