Lennart Kristiansson, konservator på Västernorrlands museum, beviljades forskningsmedel från Björkå AB Fornminnesfond, och har under året slutfört forskningsprojektet ”Schablonerade mönster på medeltida bemålade träföremål”.

Läs rapporten här! Lennart Kristiansson – Schablonerade mönster på medeltida bemålade träföremål

Murberget förvaltar sedan 1951 fonden för vetenskaplig undersökning och vård av Ångermanlands landsbygds fornlämningar. 1954 kom ett förtydligande om att fondens avkastning även kunde användas för vård och undersökning av byggnadsminnesmärken och värdefulla byggnader. Läs mer om Björkå AB Fornminnesfond här.