Projektet Romers och resandes kulturarv i Västernorrland är ett initiativ av Västernorrlands museum som drivs tillsammans med kulturföreningarna Djelem Djelem Lungone Dromenca och É Romani Glinda.

En serie samtal om romers och resandes kulturarv

Nu välkomnar projektet dig som är rom eller resande, och som bor i Västernorrland, till en serie träffar om kulturarv. Träffarna sker i en sluten grupp på webben via Zoom.

Länsmuseet medverkar och bidrar med kunskap om att bevara och förmedla kulturarv och kulturhistoria. Du som är rom eller resande bidrar med kunskap om romsk och resandes kultur och med råd kring hur en kunskapsbank om romers och resandes kulturarv kan skapas i museets samlingar.

Start i november 2021

Träffarna inleds i november 2021 och avslutas i mars 2022. De innehåller korta föredrag och informella samtal i en mindre grupp där vi tillsammans utforskar sätt att bevara och förmedla romers och resandes kulturarv. Träffarna sker i huvudsak på webben, via Zoom, och ambitionen är att minst två äger rum fysiskt, dels på länsmuseet i Härnösand och dels i Sundsvall.

Samtalen leds av representanter för länsmuseet och kulturföreningarna. Antalet ytterligare deltagare är begränsat till 10. Deltagare arvoderas för sin medverkan.

Tider för samtalsträffar

Träff 01: Vad känner vi till om romers och resandes kulturarv i Västernorrland idag?
Dag och tid: 2021-12-06, 13-15

Träff 02: Digital insamling – www.minnen.se
Dag och tid: 2022-02-21, Kl. 17-18.30

Träff 03: Resandes kultur och historia i Sverige – Föredrag med Britt-Inger Lundqvist
Dag och tid: 2022-03-01, 17.00 – 18.00

Träff 04: Fysisk träff i Sundsvall – tema meddelas
Dag och tid: 2022-03-25

Är du rom eller resande och vill delta i samtalsserien?

Anmälan: sandra.klingberg@vnmuseum.se, antikvarie Västernorrlands museum, ansvarig för träffarna.

Kontaktuppgifter till projektet

Kajsa Hartig, avdelningschef Västernorrlands museum, kajsa.hartig@vnmuseum.se

Samanta Selimovic, Djelem Djelem Lungone Dromenca, Samanta.selimovic@hotmail.com

Fred Taikon. É Romani Glinda, fred@romaniglinda.se