OBS! Sista dagen för ansökan är den 6 december 2020.

Västernorrlands museum samarbetar med Region Västernorrland och en rad andra aktörer om ett residens med inriktning samiskt kulturarv

Under 2020-2021 anordnar Region Västernorrland i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Riksarkivet Härnösand, Västernorrlands museum, Regionbiblioteket Västernorrland samt Örnsköldsviks och Västernorrlands sameföreningar ett residens med inriktning samiskt kulturarv. Det primära syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på samiskt kulturarv, samt arbeta efter målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020.

Om residenset

Region Västernorrland önskar visa allt material som finns tillgängligt för inspiration för dig som kulturskapare. Under residenset kan du få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Du kan få tillgång och introduktion till kulturmiljöer i Örnsköldsviks kommun, samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt kontakt med länets kunniga samiska föreningar. Residenset är inget residens i traditionell bemärkelse, eftersom kulturskaparen inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse. Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Resultatet av arbetet under residenset ska tillgängliggöras för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid. Du ges möjlighet att uppmärksamma ditt skapande genom intervjuer och löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Residenset erbjuder kulturskaparen:

  • Arvode för en månads arbete om 50 000 sek + moms (F-skatt är ett krav)
  • Studiebesök
  • Kunskapsunderlag
  • Kontaktperson på varje verksamhet
  • Stöd vid tillgängliggörande insatser

Kriterier för den sökande

  • Du ska vara professionell kulturskapare inom samtliga konst-/kulturområden (dans, film, musik, teater, bildkonst, slöjd, konsthantverk, litteratur etcetera)
  • Du ska ha en anknytning till samisk kultur och kulturarv
  • Du ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Västernorrlands län

Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från samverkansorganisationerna.

Ansökan

Sista dagen för ansökan är den 6 december 2020. Läs mer och ansök på Regionens webbplats.