Kom till Sundsvalls museum lördagen den 3/12 och få feedback på dina bilder.

Västernorrlands museum tillsammans med Centrum för fotografi (CFF) och Sundsvalls museum bjuder in yrkesverksamma fotografer att visa sina verk för bildbedömare med olika bakgrunder och bred kompetens inom det fotografiska fältet.

Deltagarna från träffa Lejla Porovic (intendent, Sundsvalls museum) och Mia Bengtsson Plynning (nationell samordnare, CFF) under 20 minuter vardera mellan kl. 12.00 och 14.00. Dagen avslutas med gemensam fika och visning av utställningen ”Sötvatten – En värld av liv” av fotograf Johan Hammar för den som vill.

Anmäl dig senast den 25/11 till portfolio@vnmuseum.se. Ingen avgift.


Vem kan anmäla sig?

Yrkesverksamma fotografer som är baserade i Västernorrland eller har anknytning till Västernorrland. För att räknas som yrkesverksam fotograf ska du helt eller delvis försörja dig på din fotografiska verksamhet och återkommande låta dina bilder möta en publik eller visas i konstnärligt sammanhang.

 

För mer information: Kontakta lina.aastrup@vnmuseum.se.