Museisamlingarna har blivit sökbara på Digitaltmuseum.se!

Vi är mycket glada att äntligen kunna tillgängliggöra museisamlingarna genom Digitalt museum. Det är en samlingsplats för flera museer runt om i Sverige för att tillgängliggöra sina samlingar.

Museet har under de senaste åren arbetat med att byta det datasystem som används för samlingsförvaltning. Valet föll på det norska programmet Primus, bland annat på grund av att vi då kan tillgängliggöra samlingarna på Digitalt Museum. Där kan man, förutom att söka i våra samlingar, även söka i många andra museers samlingar.

För oss som museum finns också möjligheter att skapa digitala utställningar som kan spegla de fysiska utställningar som finns på museet. Digitalt museum möjliggör också att skapa webbunika utställningar. Kunskapsförmedlingen på Digitalt museum kommer även att innefatta artiklar med fokus på föremål, fotografier eller personer.

Just nu finns en mycket liten del av de 50 000 föremål och 1 miljon fotografier att söka, men vi arbetar ständigt på att få ut så mycket som möjligt för alla att ta del av. Att tillgängliggöra museisamlingarna är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt, och sidan på Digitalt museum kommer att fyllas på kontinuerligt.

Under tiden är du välkommen att söka på de föremål och material som finns publicerade. Du kan också lämna kommentarer via kommentarsfunktionen. Om du inte hittar det du letar efter, kan du kontakta oss via mail på primus@vnmuseum.se. 

Till Digitalt museum >>