Den 23 januari klockan 18.30 i Ramsele församlingshem håller museets konservatorer Anne Braun och Lennart Kristiansson föredrag om den inre konserveringen av Ramsele gamla kyrka. Vi får höra om arbetet, spännande upptäckter och fynd av bland annat knappar och mynt från 1600-talet. Ett ypperligt tillfälle att få veta mer om den relativt orörda medeltida kyrkan i Ramsele, och om historien och det rika kulturarv som finns i bygden.

Temakvällen arrangeras av Ramsele-Edsele Församling med föredragshållare Anne Braun och Lennart Kristiansson från Västernorrlands museum.

 

”I flera avseenden är Ramsele gamla kyrka en av Ångermanlands intressantaste gamla helgedomar bl.a. genom sin höga ålder och sin vackra inredning från skilda århundraden. Stenkyrkan ligger ute på Grannäset, en udde i Faxälven. Kyrkan är en s.k. skalmurskyrka från 1200-talet. Från medeltiden kommer träporten och ljuskronan i järn samt de förnäma väggmålningarna. Kyrkan används inte under vintermånaderna men är flitigt besökt och använd under sommaren, främst som dop- och vigselkyrka.”

 

Kontakt: Ramsele-Edsele Pastorat tel: 0623-71027, 71043   och Turistbyrån tel: 0623-10 510.

info@ramsele.com

 

Konservator Anne Braun – anne.braun@vnmuseum.se

Konservator Lennart Kristiansson: lennart.kristiansson@vnmuseum.se

 

 

Läs mer:

Västernorrlands museum konservering

Tidigare uppdrag, Ramsele gamla kyrka 2018

Ramsele gamla kyrka har konserverats invändigt.

Ramsele gamla kyrka

 

Karta till Ramsele församlingshem:

Välkommen!