Med anledning av de skärpta Covid19-råden stänger nu Västernorrlands museum tillfälligt museets publika lokaler från 18 november till 18 januari. Välkommen att besöka Murberget friluftsmuseum som är tillgängligt för utomhusbesök.

I såväl länsmuseets digitala kanaler som på friluftsmuseet arbetar vi för att göra länets kulturarv levande och tillgängligt även när vi, som nu, inte kan mötas fysiskt.

Webb: www.vnmuseum.se
Instagram: www.instagram.com/vnmuseum
Facebook: www.facebook.com/vnmuseum
Nyhetsbrev: https://vnmuseum.se/nyhetsbrev/

Var rädd om dig själv och andra! ❤️