Murbergsvägen öppnas för långsamtgående trafik och självfallet för gående.

I samband med nationaldagsfirandet öppnades Murbergsvägen för gång- och långsamtgående trafik. Detta för att öka tillgängligheten till Murbergsområdet och underläta för besökare att komma till museet. Vägen är inte tänkt som genomfartsväg utan är främst för museets och friluftsmuseets besökare.

Vi på museet hoppas att detta komemr att underlätta för alla besökare till museet.

Varmt välkomna.