Lekrummet på museet håller stängt mellan 11-24 mars på grund av operaföreställningen Prins Pompom.

Aktivitetsrummet på entréplanet är öppet tisdag-lördag 13.00-17.00, välkommen dit!