Idag kan alla vara med och bidra till framtidens kulturarv i realtid via Västernorrlands museums plattformar på www.minnen.se och www.mittvasternorrland.se.

Den som delar med sig av en bild eller ett minne får också fylla i uppgifter om sig själv som ålder, kön, sysselsättning, med mera för att ge kontext till bidraget – alltså personuppgifter. Det är information som hjälper oss och människor i framtiden att förstå i vilket sammanhang som minnet eller bilden kommit till.  

Nu undersöker vi tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden, och projektet ”Sjyst data!”, hur Västernorrlands museums digitala insamlingar upplevs för den som bidrar. Är informationen tydlig? Vilka uppgifter om dig är du beredd att dela? Händer det att man undviker att skicka in minnen för att slippa dela sina personuppgifter? Vad kan vi som museum göra för att det ska kännas tryggt att dela med sig av sina minnen till museernas samlingar?  

Låt oss veta vad du tycker!
Svara på vår enkät. Enkäten är anonym och kan besvaras vare sig du bidragit till våra samlingar eller inte. 
 

Länk till enkäten  

Läs mer om projektet Sjyst data! Som görs i samarbete med RISE och med finansiering från Vinnova: Sjyst data! | RISE