Välkommen till ditt museum! Två nya utställningar och en uppdaterad museibutik i rymliga lokaler välkomnar besökarna.  

Den 14 juni startar säsongen på Murberget friluftsmuseum med lovaktiviteter och andra programpunkter och Fritidsbåtsmuseet öppnar.  

Museimiljöerna är anpassade till nu gällande rekommendationer kring Covid-19. 100 personer får vistas i museibyggnaden samtidigt, och Fritidsbåtsmuseet tar emot ett begränsat antal personer. Detta för att inte trängsel ska uppstå.

 Vi räknar även fortsatt besökare i museernas entré och uppmanar alla att hålla avstånd. Eftersom trängsel lätt uppstår i lekrummet tar vi där endast emot 8 samtidiga gäster. 

Museet följer kontinuerligt nya rekommendationer från myndigheterna för att säkra att aktuella smittskyddsåtgärder följs.  

Följ uppdaterad information på webbplatsen, Facebook och Instagram under sommaren. 

Återigen, välkommen!

 

Öppettider 

Museibyggnaden har öppet alla dagar kl. 10-16, den 14 juni till 6 september.  

Fritidsbåtsmuseet har öppet alla dagar kl 12-16, den 14 juni till 15 augusti. 

Murberget friluftsmuseum har program och aktiviteter alla dagar mellan 12-16, den 14 juni till 16 augusti.  

Lindas Mat & Kafé se aktuella öppettider >> 

 

Smittskyddsåtgärder / Försiktighetsåtgärder 

Museets huvudbyggnad 

  • Museets lokaler har generösa ytor och många utställningslokaler. Det är lätt att ge varandra utrymme. Besökarna uppmanas att hålla 2 meters avstånd till varandra. 
  • Museet välkomnar ett begränsat antal personer i museets lokaler. Max 100 personer får vistas i huvudbyggnaden och besökare räknas vid in- och utpassering.  
  • Det finns tre stationer med handsprit tillgängliga samt möjlighet att tvätta händer på museets toaletter.  

 

Murberget friluftsmuseum 

Friluftsmuseets område är öppet hela säsongen och bemannat 12-16 varje dag. Programverksamheten är coronaanpassad och de flesta av byggnaderna på området är stängda. Aktuellt program finns i kalendariet på www.vnmuseum.se Besökare uppmanas att hålla 2 meters avstånd. Möjlighet finns att tvätta händer vid toaletterna i uthuslängan vid Hellströmska – varmt vatten, tvål och handsprit.