Det är mycket viktigt att alla som besöker oss tar sitt ansvar genom att hålla sig till de allmänna råden om avstånd och hygien. Alla som har symptom ska stanna hemma samt testa sig enligt nuvarande regelverk från myndigheter.

Vi räknar antalet besökare i vår entré och uppmanar alla att hålla avstånd. I nuläget får max 130 personer besöka oss samtidigt. Vi kontrollerar inte covid-bevis för våra besökare.

Det anslås för varje avgränsat utrymme hur många personer som får vistas där.

Museet följer kontinuerligt nya rekommendationer från myndigheterna för att säkra att aktuella smittskyddsåtgärder följs.

Med reservation för snabba ändringar, då läget kan förändras snabbt och nya restriktioner beslutas.

Följ uppdaterad information på webbplatsen, Facebook och Instagram.

Välkommen till ditt museum!