Som ett led i arbetet med att förtydliga länsmuseets uppdrag kommer museet att byta namn från Murberget, Länsmuseet Västernorrland till Västernorrlands museum. Namnbytet sker fredagen den 28 september

Utöver att förtydliga museets uppdrag, att verka och vara en angelägenhet i hela länet, följer det även övriga länsmuseers namngivning i landet. Av landets 24 länsmuseer är det bara tre museer som avvikit i namnfrågan och det är Kulturen i Lund, Jamtli samt Murberget Länsmuseet Västernorrland. Övriga museer heter tex Kalmar läns museum, Länsmuseet Gävleborg, Jönköpings läns museum osv.

När det gäller namngivning av verksamheter, företag, organisationer etc brukar man i stora drag tala om ”ursprungsnamn” eller ”deskriptiva namn”. Det förra kopplas ofta till antingen en grundare/person eller en plats där företaget/organisationen/ varumärket föddes. Ofta sprunget ur en tradition och historik.

Deskriptiva namn har ofta den fördelen att de är självförklarande och beskriver verksamheten och nyttan på ett tydligt sätt. I vårt fall vill vi med namnet ange att det är Västernorrlands läns museum.

Det namnbyte som nu sker är m.a.o. att vi går från ett sk ”ursprungsnamn” till ett ”deskriptivt namn”. I samband med namnbytet har en ny grafisk identitet med tillhörande designsystem tagit fram för museet (exempel på identiteten återfinns senare i detta pressmeddelande). Den grafiska identiteten har utarbetas av designbyrån Jacobson Vellinga design (www.jvd.se).

En konsekvens, och en stor fördel, vid namnbytet av länsmuseet är att Murbergets Friluftsmuseum kommer att kunna kommuniceras ännu tydligare som Sveriges näst största friluftsmuseum (efter Skansen i Stockholm). I Friluftsmuseets fall har det ett renodlat ”ursprungsnamn” då det heter Murbergets Friluftsmuseum. En ny specifik identitet har tagits fram till friluftsmuseet som kommer att synas i all kommunikation kopplad till friluftsmuseet. Friluftsmuseets grafiska identitet har tagits fram av museets grafiska formgivare Christina Sollén.

Vi vill i sammanhanget framhålla att implementeringen av museets nya identitet kommer att ske succesivt och i omgångar under en tidsperiod framöver. Anledningen till detta är att vi har ett miljö-, och ekonomiskt perspektiv i förändringsarbetet. Några identitetsbärande gränssnitt kommer dock att vara synliga vid namnbytet såsom namnskylt ovanför museihusets entré, nya flaggor och i kommunikationen. Övriga enheter som stationärt material mm kommer ändras när befintligt material förbrukats.

I samband med namnbytet lanseras en helt ny hemsida för museet med adress www.vnmuseum.se. Den nya hemsidan är byggd i WordPress (vilket räknas som en av de vanligaste plattformarna för hemsidor) vilket skapar stora möjligheter till utveckling inom plattformen och gränssnittet. Hemsidan har tagits fram i nära samarbete med webbyrån Pingbull (www.pingbull.se).

Den gamla adressen www.murberget.se kommer att fungera framöver men man kommer att landa på den nya hemsidan med den nya domänadressen.

Har ni några frågor kring detta ber jag dig/er att höra av er till:
Robert Axner
Kommunikationsansvarig
Mail: robert.axner@vnmuseum.se
Mobil: 070-698 43 15