Landskapet för asylsökande

Landskapet för asylsökande är ett samarbetsprojekt som startades hösten 2018 och fortsätter fortfarande i samma anda och med varierande aktiviteter  för vuxna asylsökande.

Projektet drivs och projektleds av Internationella Klubben/5i12 i alla kommuner i Ångermanland. Västernorrland museum och Ängekyrkan i Härnösand är samarbetspartner i projektet.

”Landskapet för asylsökande” finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland och syftar till att främja vuxna asylsökandes kunskaper om det svenska samhället för en enklare och snabbare etablering och integration  efter asylprocessen.

Ett landskap är ett område som omfattar människor, kultur, natur, historien och interaktionen mellan mänskliga och naturliga faktorer. Genom att erbjuda en helhets bild av Västernorrland bidrar projektet till en levande, praktisk, social och kulturell interaktion mellan infödda svenskar och asylsökande för en hållbar integration efter asylprocessen.

Projektet fokuserar på asylsökandes och nyanländas delaktighet i kulturlivet  och  att nyinflyttade människor i vårt län ska bidra till fler berättelser och ömsesidig kulturförståelse och ett ökat aktivt engagemang  i föreningslivet och demokratin i Sverige.

Program: 

Studiecirkel del 3 11 okt till 27 nov 2021


Kontakt

Medhanie G. Alemayo (Projektledare)

E-mail: medhanie.alemayo@vnmuseum.se

Tel: 073-0587634