Västernorrlands museum lanserar Kulturarvsresan, nya kulturarvsupplevelser för besökare och boende i Höga Kusten, lagom till sommarsäsongen 2024. 

Kulturarvsresan är resultatet av projektet Smart kulturarvsturism i Höga Kusten som använder kraften i berättandet för att ge historien liv och utvecklar ett nytt förhållningssätt till kulturarvsupplevelser genom storytelling. Kärnan i upplevelsen är en mediaguide gratis för alla att använda, som uppmuntrar till att upptäcka och besöka både kända och mindre kända historiska platser och miljöer. 

Guiderna, som producerats av Västernorrlands museum, nås gratis via KulturPunkt www.kulturpunkt.org (går också att ladda ner som app). På några platser finns skyltar med QR-koder som ger besökarna direkt tillgång till platsens berättelser. Vid Häxmuseet och Styresholm har också två större skyltar monterats där besökarna direkt kan provlyssna utan mobiltelefon. 

Kulturarvsresan utforskar fem teman från områdets lokala historia. Varje tema består av engagerande berättelser, alla knutna till fysiska platser i Höga Kusten. Berättelserna är skrivna av författare och forskare och är inlästa av skådespelare från Teater Västernorrland. Allt kompletteras med musik och unika illustrationer. Projektteamet har samarbetat med illustratörer och konstnärer, och för vissa teman även utforskat hur AI kan användas som stöd för att illustrera historien. Utveckling av kreativ strategi, process och produktion har skett i samarbete med AdventureLab, Danmark. 

Samarbeten – en förutsättning

En central del i projektet har varit att utveckla berättelserna i samarbete med besöksnäringen, kommuner och ideella föreningar. För den samiska mediaguiden har det varit centralt att samarbeta med en samisk referensgrupp med forskare inom samisk historia och representanter från föreningarna Orrestaaren Saemiesibrie och Noerhtenaestie – Västernorrlands sameförening. Temat är särskilt viktigt för att belysa samernas historiska närvaro i Västernorrland och Höga Kusten, och få turister att upptäcka platser med stark samisk koppling. 

Tjåervie – samiska spår, en del av Kulturarvsresan, lanseras vid ett särskilt event vid Lockstakåtan den 19 juni. 

“För vårt samiska kulturarv i Västernorrland är samarbete viktigt och med Västernorrlands museums öppenhet i referensgrupper ger det oss möjlighet att påverka den information som kommer ut i länsmuseets kanaler till fysiska besökare i museet samt via de digitala kanaler som just nu utvecklas. Vi samer finns här och vill att vår historia i såväl nutid som dåtid berättas.” säger Birgitta Ricklund, ordförande i föreningen Orrestaaren Saemiesibrie.


Illustration: Mats Vänehem.

Lanseringsevent vid Häxmuseet i Prästmon och fogdeborgen Styresholm den 3 juli

Den 3 juli lanseras Den dolda tragedin – häxprocesserna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs, samt Maktcentra längs Ångermanälven – de medeltida borgarna Styresholm och Pukeborg. Under dagen finns länsmuseets och Häxmuseets personal på plats och berättar om mediaguiderna, och en av museets arkeologer guidar på Styresholm under dagen. Mer information om eventet finns i kalendariet på www.vnmusuem.se

 

Nya sätt att skapa kulturarvsupplevelser

”Kulturarvsresan är mer än en mediaguide; det är en upplevelse som skapar mervärde till besök på ett trettiotal olika platser i Höga Kusten”, säger Kajsa Hartig, chef för Museiupplevelse och samlingar på Västernorrlands museum. ”Upplevelsen baseras på fängslande berättelser, inlästa av skådespelare och författare och illustrerade med nyproducerade bilder. Storytelling har använts som metod för att väcka nyfikenhet inför historiska händelser och samtidigt erbjuda en dynamisk och immersiv platsbaserad resa. Kulturarvsresan gör kulturarvet relevant och engagerande också utanför museets väggar, på de platser där historien har utspelat sig.”

Genom Kulturarvsresan strävar Västernorrlands museum efter att långsiktigt  integrera metoderna för att skapa kulturarvsupplevelser med hjälp av storytelling i sin verksamhet. Syftet är att stärka kulturarvet som en strategisk resurs för regionen och därmed gynna en rad olika intressenter i området såsom besöksnäringen, lokala företag, kulturella och kreativa branscher och den ideella sektorn.

För de senaste uppdateringarna, besök www.kulturarvsresan.se och projektets egen sida.

Fem teman

De fem teman som Kulturarvsresan består av just nu berättar om perioden från medeltiden fram till slutet av 1600-talet. 

Vatten – källa till liv, handel och makt
Text: Kalle Holmqvist
Illustrationer: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab
Röst: Teater Västernorrland
Kreativ ledare: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

Tjåervie – samiska spår
Text: Ewa Ljungdahl
Översättning till sydsamiska: Pia Persson
Illustrationer: Per Elof Ricklund
Musik: Ola Stinnerbom
Röst svenska: Teater Västernorrland
Röst sydsamiska: Evelina Olofsson
Kreativ ledare: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

Maktcentra längs Ångermanälven – de medeltida borgarna Styresholm och Pukeborg
Text: Kalle Holmqvist
Illustrationer: Mats Vänehem
Röst: Teater Västernorrland
Kreativ ledare: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

Den dolda tragedin – häxprocesserna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs
Text: Kalle Holmqvist
Illustrationer: Klara Berzell, Västernorrlands museum & Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab
Röst: Teater Västernorrland
Kreativ ledare: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

Myter och sägner från norra gränslandet
Texter: Elin Holmberg, Bo R Holmberg och Kalle Holmqvist
Illustrationer: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab
Röst: Respektive författare.
Kreativ ledare: Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

 

Kontakt

Kajsa Hartig, Avdelningschef Museiupplevelse & samlingar / 072-244 36 02 / kajsa.hartig@vnmuseum.se

www.vnmuseum.se 

Finanisering

Projektet har finansierats genom Lokalt ledd utveckling Höga kusten genom landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt Lokalt ledd utveckling Höga kusten. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.