Vi välkomnar professionella konstnärer med anknytning till Västernorrland att anmäla intresse för att delta i Triennalen sommaren 2022!

Temat för Triennalen som curateras av Björn Norberg, är Vind:

”Vinden är allmängiltig och alla kan relatera till den rent konkret och symboliskt. Samtidigt är den central i en av de frågor som engagerar i Västernorrland – vindkraften. Det är som så mycket annat  som debatteras i samhället en fråga som knyter an till resurser, vem som äger dem och vem som använder dem. Det är en fråga som belyser begrepp om tystnad, natur, hållbarhet och miljö, men också om resursfördelning mellan stad och landsbygd, mellan norr och söder och i sin förlängning finns det också en fråga om fördelningen mellan inland och kustland.  Bildmässigt, och om man tillåter sig att ge vinden en språklig potential, så går det att läsa in mycket. Vi har medvind och motvind, vi söker luft under vingarna, vinden är isande och bitande, det blåser upp till storm, ett mindre bakslag är som en svag bris i jämförelse med den stora katastrofen och vi väntar på att vinden ska vända och förändringsvindar.”

Triennalen kommer att äga rum på följande platser i Västernorrland: Örnsköldsviks museum och konsthall, Apotekshuset – konst och kultur i Sollefteå, Kramfors Konsthall, Västernorrlands museum, Härnösands konsthall, Konsthallen i Ånge, Sundsvalls museum och på en ännu inte bestämd plats i Timrå.

 

Kriterier för sökande

– Yrkesverksam konstnär, minst 3 års arbetslivserfarenhet. Dokumenterad konstnärlig verksamhet med utställningar, stipendier, gestaltningsuppdrag mm

Och/eller

– Genomgången konstnärlig högskola.
– Anknytning till Västernorrland är ett krav. Beskriv anknytning i anmälan.

Ansökningen sker digitalt och ska innehålla:

– Kort presentation av dig som konstnär och ditt konstnärskap (max 1000 tecken inkl. blanksteg)
– Motivering hur du och de föreslagna verken förhåller sig till Triennalens idé och tematik. Ange på vilket sätt du har anknytning till regionen (max 1000 tecken inkl. blanksteg)
– Max 15 verk varav fem ska vara avsedda att ställas ut inom Triennalen plus CV. Teknik/material och storlek ska anges till varje verk liksom tillkomstår. Länkar till Vimeo eller liknande plattformar till videoverk eller ljudverk går bra.

Sätt samman allt i en och samma PDF som inte överstiger 10 MB och skicka via e-post till: triennalen@konstframjandet.se

Utställningsersättning utgår enligt MU-avtalet.

Senast den 13 februari vill vi ha din intresseanmälan.

Varmt välkomna med era intresseanmälningar!

Ladda ner info som PDF >>


Kontakt:

Frågor kan ställas till Helena Byström, helena.bystrom@konstframjandet.se

Triennalen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet i Västernorrland, Västernorrlands museum och Konstkonsulentverksamheten i Region Västernorrland. 
triennalen@konstframjandet.se
www.konstframjandet.se