Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Västernorrlands museum är en av arrangörerna av den kulturmiljökonferens som hålls varje år i länet. I år är vi på plats i Örnsköldsvik.

Konferensen pågår under två dagar, torsdag 5 oktober och fredag 6 oktober.

Välkommen att läsa mer om konferensen och anmäla dig på https://vnmuseum.se/byggnadsvard/kommunstod/kulturmiljo-som-resurs/industrisamhallets-kulturmiljoer/.

Vi arrangerar konferensen tillsammans med Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Svenska byggnadsvårdsföreningen.