Fritidsbåtsmuseet i Härnösand etablerades inför sommaren 2017 som ett samarbete mellan Statens Maritima och transporthistoriska museer (SMTM), Härnösands kommun och Västernorrlands museum. Nu har SMTM beslutat att avsluta samarbetet inför 2024. Så här skriver de i en nyhet på sin webb:

https://www.smtm.se/nyheter/samarbetet-fritidsbatsmuseet-i-harnosand-avslutas

Västernorrlands museum tycker att det är tråkigt att SMTM väljer att avsluta, då det innebär att Fritidsbåtsmuseet kommer att stänga inför 2024.

Nu påbörjas ett arbete med att inventera och planera utflyttningen av utställningar och båtar.

Då sommaren 2023 blir den sista säsong som museet håller öppet vill vi särskilt uppmana alla att besöka Fritidsbåtsmuseet i år. Fritidsbåtsmuseet öppnar för säsongen 26 juni och håller öppet till 20 augusti, 12-16 varje dag.