Under våren arrangerar Västernorrlands museum en rad aktiviteter på temat historielajv för unga och unga vuxna, och i juni genomförs ett medeltidslajv för såväl barnfamiljer som unga och unga vuxna.

Här berättar vi mer om varför vi valt just ett medeltidslajv och varför vi denna gång har valt att samarbeta med unga och unga vuxna.

Det finns ett stort intresse för lajv även hos en vuxen publik, därför berättar vi längst ner i texten kort om kommande projekt som vänder sig till fler.

Varför just målgruppen 14 – 30?

Västernorrlands museum har ett uppdrag att arbeta för att göra kulturarvet angeläget för fler, att fler berättelser och perspektiv förmedlas och att fler blir medvetna om och nyfikna på Västernorrlands kulturarv och historia.

Museet har ett också ett uppdrag att särskilt arbeta för att nå barn och unga. Unga och unga vuxna är ingen självklar grupp som på egen hand besöker museer. Därför är det angeläget att skapa aktiviteter som lockar och väcker intresse även där.

Folkhälsomyndigheten definierar unga och unga vuxna som åldersspannet 16 till 29 år. Vi har valt att utöka gruppen något lite till. I juni blir det dessutom en lajvaktivitet för barnfamiljer, riktad mot yngre barn.

Medeltidslajvet 2023 är finansierat med extramedel öronmärkta för insatser riktade till barn och unga.

Varför en åldersgräns?

När museet förmedlar historia till en publik anpassas innehållet alltid efter den målgrupp som ska nås. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för museet.

Ett historienära lajv kan byggas upp på många olika sätt och skildra historia ur många olika vinklar. Ett lajv för vuxna kan till exempel hantera frågor som är mindre lämpliga för barn och lyfta frågor som diskuteras ur ett vuxet perspektiv. Den här gången vänder sig lajvet till en yngre publik och det är viktigt att definiera åldersspannet eftersom det kan påverka innehållet.

Alltid när museet genomför pedagogisk verksamhet för barn och unga utgår insatserna från museets pedagogiska strategi. Är skolan involverad är aktiviteterna anpassade till läroplaner och är det fritidsaktiviteter finns alltid fokus på barns förmåga att vara aktiva och delaktiga på sina egna villkor.

Vad hoppas museet uppnå med lajvet?

Att öppna upp för delaktighet och medskapande är viktigt och vi vill därför låta ett antal unga medverka aktivt och utforska lajv som ett sätt att vända och vrida på medeltiden i länet, att förstå händelser och skeenden. Som en praktisk aktivitet vill vi också uppmuntra unga som gillar att sy att också utforska hur man kan återskapa medeltidens kläder.

Nånting kort om varför vi valt medeltidslajv som ett sätt att locka den att utforska kulturarvet som avrundning på just denna fråga.

Förslag: Det här är första gången vi skapar ett historiskt lajv. Förhoppningen är att på det här sättet locka en yngre publik att vilja utforska länets kulturarv.

Vad gör jag om jag är 30+?

Flera träffar, framförallt online kommer att vara öppna för en bred publik, även vuxna.

Länsmuseet har också andra projekt på gång med start 2023 där vi ska utforska lajv och rollspel som ett sätt att förmedla Västernorrlands historia.

Vi ser därför fram emot att lära känna den vuxna lajv- och rollspelspubliken i länet under 2023. Är du duktig på att skapa och arrangera lajv?

Hör gärna av dig till oss: hej@vnmuseum.se

Vill du läsa mer om medeltidslajvet hittar du information här: https://vnmuseum.se/for-barn-och-familj/medeltidslajv/