Demokratin i Sverige fyller 100 år och uppmärksammas genom demokrativeckan 8-13 september. I Örnsköldsvik arrangeras aktiviteter och som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén ”Demokratin 100” år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke.

Under torsdag och fredag 9-10 september mellan kl. 11.00-17.00 kommer Västernorrlands museum finnas på plats på torget i Örnsköldsvik för att samla in röster till utställningen ”100 röster om demokrati” som kommer visas på museet i Härnösand hösten 2021. Kom och besök oss! Din berättelse om demokrati är viktig.

 

I samband med att demokrativeckan i Västernorrland inleds den 8 september, börjar också en programserie med fem digitala föredrag på Västernorrlands museum. De digitala föredragen tar upp olika perspektiv och teman på demokrati, och håller på ca 30 min.

Läs mer och anmäl dig i museets kalendarium >>

 

Läs mer om demokrativeckans program:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasternorrland/2021-07-22-demokrativeckan-i-vasternorrland.html

 

Läs mer om Demokratin 100 år och om Demokratistugan:

https://vardemokrati.se/

https://vardemokrati.se/demokratistugan/

 

Läs mer om insamlingen 100 röster om demokrati:

https://vnmuseum.se/100roster/

 

Lämna ditt eget bidrag på Minnen.se:

https://minnen.se/tema/100rostervasternorrland