Sandöbroraset och Ådalen 31 är historiska händelser som ofta förknippas med Kramfors kommun. Men det finns många andra händelser och berättelser som skildrar kommunens historia, som till exempel möten på dansbanor vid midsommar, arbete på sågverken, resor med färja över Ångermanälven eller konstnärsliv i Nordingrå. Västernorrlands museum och Kramfors kommun efterlyser nu fler berättelser: Vilka minnen och händelser förknippar du med platser i Kramfors kommun?

Genom att samla berättelser från Kramfors – från hela kommunen – bevaras kulturarvet och byggs stolthet hos invånarna. Gamla berättelser återges på nytt sätt och det som varit glömt eller gömt lyfts upp fram i ljuset. Stort som smått, från forntid till nutid, samlas in och presenteras i olika format, på olika platser och olika tidpunkter. Fysiskt och digitalt paketeras berättelserna.

 

Och du kan bidra!

* Vilka berättelser vill du att vi tar oss an?

* Vilka händelser, historier, företeelser, personer eller milstolpar tycker du är viktiga att skildra?

* Sitter du på material som du vill dela med dig av?

Läs mer på https://vnmuseum.se/samlingar/insamling/

Och bidra med ditt minne på minnen.se/tema/berattelser-fran-kramfors

Kontakt

Vill du veta mer om projektet och om hur du kan bidra? Kontata oss:

Kajsa Hartig, avd.chef: kajsa.hartig@vnmuseum.se 

Sandra Klingberg, antikvarie: sandra.klingberg@vnmuseum.se 

 

Bildtext, översta bilden: Bönhamn. Foto: Callsens, Wikimedia Commons, CC-BY-SA.