En inblick i Anders Åbergs konstnärskap

Anders Åberg föddes 1945 och dog i januari 2018. Tillsammans med hustrun Barbro Åberg, vänner och snickare, skapade han livsverket Mannaminne, vars byggnader idag förvaltas av Stiftelsen Mannaminne.

Hans konst representeras på bland annat på Nationalmuseum och i Göteborgs konstmuseum.

Få samtidskonstnärer har berört och fortsätter beröra så många människor med sin konst. Hans verk går att hitta på ett stort antal skolor, kommunhus, sjukhus, Arlanda flygplats, på Solna tunnelbanestation och givetvis på Mannaminne.

Anders Åbergs banbrytande betydelse för utvecklingen av svenskt museiliv är också vida känd. Han skapande konstnärligt utformade museimiljöer som det var möjligt att gå in i. Han påverkade starkt utformningen av svenska museer.

1980 började Åberg bygga Mannaminne på en skogstomt i Nordingrå i ett försök att ta världen till Nordingrå. Han skapade en mötesplats för idéer och drömmar, en plats för minnen.

Mannaminne består idag av ett 60-tal byggnader. Vissa är platsbyggda, andra är hitflyttade från när och fjärran.  Några exempel är en ungersk bondgård, en norsk stavkyrka, ett estniskt hus från Viljandi och en kinesisk paviljong.

Hans senaste planer inrymde ett nytt världskonstmuseum och skulpturpark i anslutning till Mannaminne.

Kvar finns nu Anders Åbergs konst. Som kommer att fortsätta omsluta många generationer med sitt varma, humoristiska, upproriska tilltal. Och fortsätta ge framtiden inspiration om vad modiga människor kan göra, för världen och för varandra  “för vi har ju bara det här korta livet”.