En insamling av erfarenheter och tankar kring demokrati från länets invånare. Ett projekt av Västernorrlands museum i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland.

Upplever du att du kan påverka din närmaste omgivning, att du har en röst i samhället och i din kommun? Känner du att det du läser i dagstidningen eller på nätet ger dig tillförlitlig information om vad som händer i Västernorrland, i din kommun? Kan och vill du ge uttryck för dina åsikter och värderingar i din förening, i skolan, på jobbet? Känner du att din röst betyder något i valen till kommun, region och riksdag?

100 röster i Västernorrland är ett projekt där en mångfald av röster om demokrati i Västernorrland ska samlas in presenteras och synliggöras, med barn och unga som ett särskilt fokus. Det är röster från länets invånare om vad demokrati betyder för dem. Om möjligheter att kunna påverka och utöva inflytande. Om utmaningar och önskningar. Om synen på demokrati nu och i framtiden.

– Utställningen 100 röster är en av många demokratiaktiviteter i länet som genomförs i samband med att vi firar Sveriges demokrati 100 år. Vi behöver fortsätta värna demokratin och kan inte ta den för given. Därför är jag väldigt angelägen om att vi tillsammans i Västernorrland fokuserar på och särskilt engagerar våra barn och unga att förstå vikten av att ta vara på och utveckla det samhälle vi byggt upp på demokratisk grund för kommande generationer, säger landshövding Berit Högman.

Röster insamlas till webbplats och pop up-utställning i länet
Västernorrlands Museum och Länsstyrelsen Västernorrland står bakom projektet som syftar till att skapa förståelse för människors olika bilder av vad demokrati är och betyder. De insamlade rösterna ger oss ett kunskapsunderlag för diskussion och reflektion kring demokratins betydelse 100 år efter demokratins födelse i Sverige. Insamlingen påbörjas i februari 2021 och pågår under våren. Rösterna samlas in i form av nedskrivna tankar och filmade intervjuer, eller gestaltade i form av dans, musik eller bildmaterial. Följ insamlingen redan nu på www.minnen.se/100roster.

Hösten 2021 presenteras resultatet i form av en liten pop up-utställning som ska visas på Västernorrlands museum och flera platser i länet samt i digitala kanaler.

– Det är mycket angeläget att frågorna lyfts. Vi ser i samhället idag stora utmaningar för demokratin, med både misstro mot det demokratiska systemet och ifrågasättanden av människors lika värde. Dessutom är samhället ojämlikt, och alla röster kommer inte till tals. Detta projekt vill både synliggöra värdet av demokratin och ge fler i vårt län en möjlighet att uttrycka sig, säger Jenny Samuelsson, länsmuseichef.

Bakgrund

I samband med den nationella kraftsamlingen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” som regeringen initierat, har många i Sverige och i länet antagit uppdraget att mobilisera och arbeta aktivt för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. En av aktiviteterna under hösten 2021 är att riksdagens vandringsutställning ”Fira demokratin” kommer till länet. En liten vandringsutställning som handlar om 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt. Länsstyrelsen Västernorrland och Västernorrlands Museum har beslutat att 100 röster i Västernorrland blir en regional utställning och en förlängning på riksutställningen som kommer till länet.

Om Minnen

Minnen.se är en webbplats som museer i Sverige använder för att samla samtidsröster.

Om projektet

Läs mer om projektet på www.vnmuseum.se/100roster