Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand!

Under en dag i slutet av maj var arkeolog Ola George från Västernorrlands museum på plats i centrala Härnösand för en mindre förundersökning av en yta i kvarteret Matrosen, vid Skeppsbron. På platsen skall anläggas ett parkeringsdäck och eftersom området ligger inom stadslagret och således räknas som fornminne var det viktigt att dokumentera eventuella fornlämningar. Den lilla ytan banades av med grävmaskin för att därefter rensas för hand samt sökas av med metalldetektor.

Bild 1. Avbaning med grävmaskin på gång.

Bild 1. Avbaning med grävmaskin på gång.

Bild 2. Efter rensningen dök en husgrund upp. På bilden syns en vägglinje av syllstenar.

Bild 2. Efter rensningen dök en husgrund upp. På bilden syns en vägglinje av syllstenar.

Museets arkeologer använder sig rutinmässigt av metalldetektor vid alla undersökningar för att inte missa eventuella metallfynd och den här gången fick vi en demonstration av varför detta är en bra strategi. I ett område under spismursröset började detektorn pipa och strax dök det upp ett kopparmynt. Men inte nog med det, detektorn fortsatte att ge utslag och till slut hade sammanlagt elva mynt grävts fram, varav majoriteten troligtvis är från 1600-talet. På samma plats hittades även bitar av glimmer, ett bränt djurben och en rundad stenskiva. Fyndsamlingen var minst sagt ovanlig och för tankarna till någon form av rituell nedläggning.

Bild 3. Stort kopparmynt. Troligtvis 1-öring från drottning Kristinas eller Karl XI:s regeringstid, det vill säga 1600-tal.

Bild 3. Stort kopparmynt. Troligtvis 1-öring från drottning Kristinas eller Karl XI:s regeringstid, det vill säga 1600-tal.

Bild 4. Kopparmynt från 1636. Mynten kommer att konserveras och när detta är klart kommer vi förhoppningsvis att lägga ut en uppdatering om hur resultatet blev.

Bild 4. Kopparmynt från 1636. Mynten kommer att konserveras och när detta är klart kommer vi förhoppningsvis att lägga ut en uppdatering om hur resultatet blev.

Bild 5. En liten bit glimmer som hittades tillsammans med mynten.

Bild 5. En liten bit glimmer som hittades tillsammans med mynten.

Utöver myntgömman framkom även ett stort antal andra fynd i form av keramik, porslin, glas och kritpipor. Sammanlagt påträffades 60 fragment av kritpipor varav de flesta var delar av odekorerade skaft. Ett helt huvud hittades dock samt några skaft med stämplar/dekor.

Bild 6. Det bevarade kritpipshuvudet.

Bild 6. Det bevarade kritpipshuvudet.

Bild 7. I botten av huvudet fanns en stämpel. Det är två bokstäver som förmodligen är tillverkarens initialer. Kan du se vad det står? Den första bokstaven tycks vara ett E, men den andra är svårare. Kanske är det ett R eller ett P.

Bild 7. I botten av huvudet fanns en stämpel. Det är två bokstäver som förmodligen är tillverkarens initialer. Kan du se vad det står? Den första bokstaven tycks vara ett E, men den andra är svårare. Kanske är det ett R eller ett P.

Bild 8. Detta skaft är stämplat med franska liljor i romber. Efter lite inledande efterforskningar tycks det eventuellt kunna röra sig om en holländsk pipa med möjlig datering till början av-strax efter mitten av 1600-talet.

Bild 8. Detta skaft är stämplat med franska liljor i romber. Efter lite inledande efterforskningar tycks det eventuellt kunna röra sig om en holländsk pipa med möjlig datering till början av-strax efter mitten av 1600-talet.

Några stenföremål framkom också, bland annat två brynen. Det ena något större och kraftigare och det andra mycket tunt och fint. Även ett par flintbitar påträffades varav den ena tycks vara bränd.

Bild 9. Det större brynet. Ett bryne användes till att vässa knivar och andra eggar.

Bild 9. Det större brynet. Ett bryne användes till att vässa knivar och andra eggar.

Bild 10. Det mindre skifferbrynet.

Bild 10. Det mindre skifferbrynet.

Bild 11. Bränd flinta. Att den är bränd indikeras bland annat av de små krackeleringarna som täcker ytan.

Bild 11. Bränd flinta. Att den är bränd indikeras bland annat av de små krackeleringarna som täcker ytan.

Keramiken som hittades har ännu inte studerats av en keramikspecialist och några mer precisa årtal kan därför inte ges ännu. Däremot kan vi såklart visa lite bilder.