Möte mellan älvarna

Den här utställningen handlar om länets äldsta historia, den så kallade förhistorien. Från den tiden finns inga skrivna källor som kan berätta om människornas liv. De enda källorna är fornlämningar och fornfynd.

I alla tiden har Västernorrlands län varit en mötesplats, där människor från olika kulturer träffats och bytt kunskaper med varandra. De stora vattenstråken har varit viktiga. I ett väglöst land färdades man på vattnet och isarna. Vid älvar, sjöar och åar, byggde man sina hus och levde sina liv.

Människorna har lämnat spår efter sig. Fornlämningarna hittar du ute i landskapet, både i Ångermanland och Medelpad. I utställningen hittar du fornfynden. Tillsammans med forskarnas tolkningar, konstnärernas bilder och naturens eget råmaterial, berättar fynden om länets sten- brons och järnålder.

 

Klicka på bilden ovanför för att få mer information om temavisningar för skolor.