Friluftsmuseet

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.

Murberget friluftsmuseum är ett koncentrat av norrländsk historia. Här kan du hitta sammanhang och lättare förstå historien och samspelet mellan människa och miljö. Theodor Hellman grundade friluftsmuseet och den första byggnaden flyttades hit 1913. Han var en kunnig pedagog med en vision om att skapa ett Norrlands Skansen. Att kunna se byggnader och föremål skulle underlätta för barn och att se och lära sig om svunna tider och levnadssätt.

Följ museets mediaguide runt området för att lära dig mer om byggnaderna och livet i Västernorrland.