Medeltida konst och hantverk


Medeltida trä- och måleritekniker

Konservator Lennart Kristiansson berättar.


Altarskåpet från Sättna

Konservator Lennart Kristiansson berättar om det medeltida altarskåpet från Sättna.


Dalslisten

Amica Sundström, förste antikvarie på Statens historiska museer, berättar om den medeltida listen från Dal.