Forntidspodden

Här kan du lyssna på podavsnitt om forntiden

Välkommen till museets podcast om fornlämningar i Västernorrland! I den här serien diskuterar och besöker Jens Wieselblad Nilsson tillsammans med museets arkeologer och antikvarier, olika fornlämningar i länet. Samtliga platser har olika och spännande berättelser bakom sig.

Klicka på play för att lyssna. Transkriberad version av podavsnitten finns att ladda ned i PDF-format. Till vissa avsnitt finns även extramaterial att ta del av. Klicka på respektive länk under avsnitten.

Du kan även lyssna på Västenorrlands museums podcast på: 

Soundcloud >>


Avsnitt 1: Välkommen till podcasten om och vid fornlämningar!

Västernorrland är rikt på fornlämningar och nya upptäckter sker hela tiden. I det här introduktionsavsnittet pratar Jens Wieselblad Nilsson med arkeolog Madeleine Nilsson om hennes arbete och vilka fornlämningar som han, tillsammans med museets arkeologer, kommer att besöka i kommande avsnitt.

Hur arbetar en arkeolog? Vad gör just dessa platser speciella? Och var kan lyssnaren hitta mer information?

Längd: 19.32 min
Producent: Jens Wieselblad

Arkeolog: Madeleine Nilsson

Introduktionsavsnitt – Transkribering av podcast >>


Avsnitt 2: Selånger och Valla

På 1950-talet hittade en man en upp och nervänd järnkittel på sin mark. Under kitteln låg flera ämnesjärn. Allt eftersom hittades totalt 70 ämnesjärn i närheten – en förmögenhet under järnåldern. Inte nog med det. Det visade sig att det även stått ett 35 meter långt hus på platsen. Här måste det ha bott rika och mäktiga personer. Idag går en väg över den gamla boplatsen.

I det här avsnittet åker Jens Wieselblad Nilsson tillsammans med arkeolog Madeleine Nilsson till Valla, i Selånger, för att prata om de unika fynden som en gång hittades på denna plats.

Längd: 18.03 minuter
Producent: Jens Wieselblad Nilsson
Arkeolog: Madeleine Nilsson

Selånger-Valla – Transkribering av podcast >>

Extramaterial – Rapport med bilder 2019_8 >>


Avsnitt 3: Stornäset, Alnö

Under hösten 2020 undersökte arkeologer en kvadratisk huslämning i Stornäset, Alnö utanför Sundsvall. När lämningen först upptäcktes trodde man att det var rester från ett medeltida hus. Men det visade sig att märkena i marken var från sen vendeltid till tidig vikingatid.

Lyssna på när Jens Wieselblad Nilsson och museets arkeolog Madeleine Nilsson besöker Stornäset för att prata mer om det forntida lilla bostadshuset och vad undersökningen har lärt oss om människorna som en gång i tiden bodde här.

Längd: 15.34 min
Producent: Jens Wieselblad Nilsson.
Arkeolog: Madeleine Nilsson.

Stornäset – Transkribering av podcast >>

Extramaterial – Stornäset


Avsnitt 4: Bjästamon

När järnvägen Botniabanan skulle läggas utanför Örnsköldsvik upptäcktes spår av en fornlämning. Snart hittades resterna av en stor stenåldersboplats, bland annat spår av hus, skärvor av keramik och en grav från stenåldern. Utgrävningen av Bjästamon är en av de största arkeologiska utgrävningarna som gjort i Västernorrland.

Lyssna på när Jens Wieselblad Nilsson och arkeolog Ola George åker till Bjästamon för att prata om stenåldersboplatsen, fynden och utgrävningen.

Längd: 20.06 min
Producent: Jens Wieselblad Nilsson
Arkeolog: Ola George

Bjästamon – Transkribering av podcast >>


Avsnitt 5: Bergastenen

I Bergabyn står en av Medelpads 14 runstenar. Runstenen kallas för Bergastenen och är den enda runstenen i landskapet som man med säkerhet vet står kvar på sin ursprungliga plats. Forskare har tidigare trott att stenen rests till två föräldrar av dottern Altrud och sonen Sigrev. Men kanske står det inte Sigrev utan något annat?

Lyssna på när Jens Wieselblad Nilsson och Johanna Ulfsdotter besöker Bergabyn för att prata om Bergastenen, runstenar i Medelpad och andra fornlämningar på plats.

Längd: 18.35 min
Producent: Jens Wieselblad Nilsson
Antikvarie och kulturmiljöutvecklare: Johanna Ulfsdotter

Bergastenen – Transkribering av podcast >>


Avsnitt 6: Lagmansören

I Lagmansören, som ligger i Bergeforsen utanför Sundsvall, finns en grav från yngre stenåldern. Inuti stenkammaren hittades skeletten av en ung kvinna och en pojke. Graven är unik och är en av endast tre stenåldersgravar som har hittats i Västernorrland.

Lyssna på när Jens Wieselblad Nilsson och arkeolog Ola George åker till Lagmansören för att prata om platsen, utgrävningen och den speciella graven.

Längd: 20.06 min.
Producent: Jens Wieselblad Nilsson
Arkeolog: Ola George

Lagmansören – Transkribering av podcast >>