Kulturarvsresan


Kulturarvet i din ficka

Västernorrlands museum förmedlar hela länets historia och gör den tillgänglig för både länsbor och besökare. Händelser och människor i området blir till en väv som vi skapar tillsammans, genom att samla, bevara och tillgängliggöra berättelser. Kulturarvsresan placerar kunskapen där du är.

Kulturarvsresan tar dig med ut i en värld av historia runt om i Ångermanland. Med hjälp av din mobil upptäcker du berättelser om allt från sjörövare till fångkällare och mystiska väsen på platser du besöker. Vi börjar med en dold tragedi, häxprocesserna i Torsåker.


Häxprocesserna – Den dolda tragedin

I slutet av 1600-talet svepte en våg av häxprocesser över Sverige, och Västernorrland var ett av de hårdast drabbade områdena. I området Torsåker-Ytterlännäs finns platserna kvar och med hjälp av medieguiden KulturPunkt kan du leva dig in i dessa tragiska händelser. Klicka här för att börja din resa.

Häxmuseet – Rannsakningarna

På 1670-talet bodde det en kvinna i Hola som råkade mycket illa ut. Under de stora häxprocessernas tid kunde det vara livsfarligt att bli osams med fel person.

Torsåkers kyrka – Utpekandet av trollpackor

Visgossar var en särskild typ av vittnen som pekar ut skyldiga. Jöns Hornaeus berättar om två visgossar från Nordingrå, som var 16 och 18 år gamla.

Torsåkers kyrka – Straffpredikan

Anklagade från alla tre socknar i pastoratet fördes till Torsåkers kyrka för att få nattvarden en sista gång.

Fångkällarna i Västhammar

Aldrig hade så många hållits fängslade som under häxprocesserna.  Alla tillgängliga utrymmen packades fulla.

Ytterlännäs gamla kyrka – Laurentius Hornaeus

Laurentius Hornaeus fick som ung och nyutexaminerad präst tjänst i Ytterlännäs. Det var här han började sin jakt på misstänkta häxor.

Ytterlännäs gamla kyrka – Jöns Hornaeus

Jöns Hornaeus, barnbarn till Hornaeus den äldre, skrev under 1700-talet en bok som kritiskt granskar händelserna.

Häxberget – Vandringen upp till berget

Efter straffpredikan leddes de dömda att vandra från Torsåkers kyrka upp på berget där avrättningsplatsen låg.

Häxberget – Avrättningarna

Här stod de och tittade, män, kvinnor, barn på de offentliga avrättningarna av ett sjuttiotal personer som de alla kände och som nu dömts till döden för häxeri.


Folder om upplevelsen

Ladda ner en folder med karta och läs mer om upplevelsen om häxprocesserna.

Häxprocesserna – Den dolda tragedin


Fler upplevelser

Följande teman kommer att lanseras senare under 2023:

Myter och sägner i det historiska Ångermanland

Möt vittror, troll, bjäran och andra mystiska väsen medan du promenerar och lyssnar till författares tolkningar av myter och sägner.

Tjåervie – Samiska spår

Upptäck en del av det samiska kulturarvet genom berättelser från några utvalda platser i Höga Kusten som haft betydelse för ursprungsbefolkningen.

Maktkamp vid Ångermanälven

Blicka ut över älven som sjörövare och fogdar tagit makten över och föreställ dig hur det var att bo i borgarna som var maktens centrum.

Vatten – En källa till liv, handel och möten

Besök platser där vattnet spelat en livsviktig roll för människornas överlevnad, som transportled, födokälla, handelsväg och maktmedel.


Samarbetspartners

Produktionledning – Klaus Sommer Paulsen, AdventureLab

Användartester och besöksupplevelse – Karin Johansson

Texter – Kalle Holmqvist

Röster – Åsa Nordling och Bo R Holmberg

Hotell Höga Kusten

Hola Folkhögskola

Häxmuseet

Kramfors kommun


Finansiärer

Kulturarvsresan utvecklas inom projekt Smart kulturarvsturism i Höga kusten, med stöd av Lokalt ledd utveckling Höga kusten genom landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt Lokalt ledd utveckling Höga kusten. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling