Stenkonservering

Konserveringen på Västernorrlands museum kan utföra konserveringsåtgärder på runstenar, värdefulla gravstenar, skulpturer, statyer, epitafer, dopfuntar, portaler och andra fasadutsmyckningar.

Innan åtgärderna påbörjas, listar vi ut skadetyper och deras orsakerna i en förundersökning. Sedan upprättas ett åtgärdsprogram. Den aktiva konserveringen utförs med syfte att bevara stenföremålen i sin autentisk sammanhang och utseende. Vi ger vårdrekommendationer och underhållsstrategier för ett långsiktigt bevarande.

 

Konserveringstjänster:

-skadeinventering

-åtgärdsprogram

-konsolidering

-lagring av sprickor, tekniska lagningar och rekonstruktion av skadade former

-rengöring

-retuschering

-och dokumentation

 

Huvud av en stenskulptur utomhus som är helst övervuxet med lav och mossa. Det syns knapps någon stenyta.
förre konservering – en utomhusskulptur har mycket mikrobiell påväxt, stenytan syns knappt

 

efter konserveringen