Projekt och samarbeten

Här visar vi lite aktivitet som vi har arrangerat och engagerat oss i utöver våran aktiva konserveringsuppdrag.

Bland annat fick små och stora ”konservatorslärlingar” delta i Murbergets byggnadsvårdsdag och självklart på den europeiska konserveringens dag  genom att  på ett lekfullt sätt testa typiska arbetsmoment. Aktiviteter som att retuschera bilder från Bengt Lindström, van Gogh eller limma ihop trasigt porslin engagerade många. Alla som kom kunde dessutom prova på olika lupp och förstoringsglas som konservatorer använder i sitt arbetet.

 

Under Kulturtinget 2019 fick politiker, kulturvetare och en rad olika yrkesgrupper  lära sig mer om konservering. Konservator Anne Braun berättade i sitt föredrag ”Kulturmiljöer i montrar? – hur konservatorer bevara den fysiska kulturmiljön” om vad preventiv och aktiv konservering betyder och vad det innebär att bevara på ett autentisk tillstånd och värde.

Riksantikvarieämbetets färgforum 2019 var vi delaktiga med en presentation om hållbarhet ur en konservators synvinkel. I föredraget besvarades följande frågor: Är allt vi gör som konservatorer per automatik hållbart? Kan konservering likställs med hållbarhet? Dessutom presenterades olika aspekter kring hur länge man kan konsolidera och retuschera ett objekt och föremål och samtidigt bevara dess autenticitet.

Just nu förbereder vi vårt samarbete med Kramfors träakademi där byggnadsvårdselever får lära känna teoretiska och praktiska skillnader mellan restaurering och konservering. Här ska vi bland annat fördjupa oss i pigmentens mikronivå eller hur objektets tillstånd och det egna arbetssättet kan och bör dokumenteras för framtiden.

  • Många fler aktiviteter och samarbeten kommer följa! Det ingår i museets strategi för att sprida information och kunskap kring olika teman när det gäller konservering.