Konserveringsateljén

en samling av flaskor med färgglada pigment och färgämnen
Samling av historiska pigment och färgämnen

 

På Västernorrlands museum har vi möjlighet att ta emot föremål för konservering i våra ateljéer.

Här finns det väl utrustade arbetsplatser med olika typer av mikroskop samt fluorescens- och polarisationsmikroskop för färganalyser. Tvärsnittprov av måleri- och kalkskikten kan vi tillverka och undersöka.
Dessutom finns utrustning som t. ex. ett tvättbord för konservering av textila föremål och en värmevakuumbord för konservering av måleri på duk.

Med den fotografiska utrustningen kan vi lätt dokumentera föremålen innan, under och efter konserveringen.
Samtliga lokaler är klimatstyrda och har hög säkerhet mot brand och stöld. Vi har nära tillgång till arkiv och kollegor med ytterligare kunskap vilket gör ett tvärvetenskapligt samarbete lättillgängligt.