Konservator för museets samlingar

Som konservator på Västernorrland museum har man en rad olika arbetsuppgifter. En av dessa uppgifter är att arbeta med samlingsförvaltning. Att arbeta med samlingsförvaltning är ett samarbete mellan konservator och samlingsansvarig.

Alla våra magasin och arkiv är klimatstyrda med önskat relativ luftfuktighet och temperatur så att föremålen mår så bra som möjligt. Konservatorn genomför kontinuerliga kontroller i magasinen och arkiven, så att klimatet är det önskade i respektive magasin och arkiv.  Även kontroller av skadedjur i lokaler där vi förvarar våra föremål och arkivhandlingar ingår i konservatorns jobb.

I konservatorns arbete med samlingsförvaltning ingår även att inspektera nyförvärv innan de placeras i magasinen. Denna inspektion innebär att dokumentera skador på föremålet och, i vissa fall, frysa föremålen för att oskadliggöra eventuella skadedjur som kan gömma sig i föremålet. Även märkning av föremålen är viktigt, annars finns risken att ett föremål historia försvinner om det råkar placeras fel.

Om du vill veta mera om vad man gör som konservator och hur man utbildar dig till det så kan du läsa mera på NKF-S (Nordiska KonservatorFörbundet Sverige) hemsida.