Konservering av byggnader och byggnadsdelar

För dig som äger en fastighet eller ansvarar för en byggnads underhåll

Som konservatorer tar vi även hand om bevarandet av kulturhistoriska byggnader och monument. Med utgångspunkt i originalmaterialet bevarar vi värdefulla byggnader och byggnadsdetaljer. Det är inte alltid den bästa lösningen att byta ut skadat material, som tegel eller sten, ibland är det inte ens nödvändigt. Genom konservering, konsolidering och användning av professionellt konserveringsmaterial kan vi erbjuda alternativ genom att bevara i befintligt skick och minska nedbrytningen.

Långsiktigt tänkande och regelbundna, lämpliga vård- och underhållsåtgärder kan inte stoppa tidens tand men tydligt minska nedbrytningsprocesser. Vi hjälper dig och utför skadeinventeringar för att planlägga adekvata åtgärder samt vård- och underhållsplaner för långsiktigt skydd.

I det följande textavsnitt hittar du exempel på vilka byggnadsmaterial och -detaljer vi erbjuder konservering av.