Konservering Copy

 På Västernorrlands museum finns en ateljé för konservering. Vi tar emot uppdrag för kyrkan, offentliga- och privata kunder.

På Västernorrlands museum har vi en väl utrustad klimatstyrd konserveringsateljé med hög säkerhet mot stöld och brand. Vi kan erbjuda specialistkompetens med inriktning mot målad medeltida träskulptur och områden som måleri på duk, pannå och andra underlag, skulpturer och konstföremål, samt arkitekturbundet måleri med spetskompetens inom konservering av puts och kalk.

Vi utarbetar även rutiner för hantering och förvaring av föremål och kan erbjuda åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar, förvaltningsplaner, generalentreprenader, klimatmätningar, skadeinventeringar och stöldskydd av kyrkoskulpturer. Vi tar emot uppdrag från offentliga institutioner, kyrkoförsamlingar och privatpersoner. Vidare kan vi också erbjuda kurser i föremålsvård och konservering, samt utföra färgundersökningar och pigmentanalyser.